GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI127 Introduction to Sociology Ders 1 1 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu ders, toplumsal ilişkilerin, değerlerin, rollerin ve büyük ölçekli toplumsal yapıların ve kurumların bireylerin, toplumsal grupların ve toplumların yaşamlarını nasıl etkilediğine işaret etmek için dünyayı eleştirel bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Bengi Bezirgan-Tanış


1 Öğrenciler sosyolojik bir hayal gücü geliştirebilecek ve toplumda tarihin, kültürün, bireylerin ve kurumların nasıl kesiştiğini anlayabileceklerdir.
2 Öğrenciler sorular sorarak, argümanları değerlendirerek ve alternatif bakış açıları keşfederek eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilecekler.
3 Öğrenciler, çeşitli toplumsal sorunlar arasındaki bağlantıları belirleyebileceklerdir.
4 Öğrenciler güncel sosyolojik meseleleri ve tartışmaları öğreneceklerdir.
5 Öğrenciler fikir ve tartışmaları sosyolojik bakış açısıyla değerlendirebilecektir.
6 Öğrenciler çeşitli toplumsal olguları, ilişkileri ve kurumları eleştirel olarak inceleyeceklerdir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1051 / 5000 Translation results Sosyoloji nedir ve sosyolojik bir analiz / hayal gücü kendimiz, diğer bireyler, gruplar, kurumlar ve daha genel olarak toplum hakkında eleştirel bir anlayışa nasıl katkıda bulunur? Bu ders, temel teoriler, araştırma konuları ve konular dahil olmak üzere sosyolojinin temellerini tanıtmak için tasarlanmıştır. İlk üç hafta temelde teoriktir, bu yüzden önce sosyolojinin bir disiplin olarak ne olduğunu, sosyologların ne yaptığını, dünyayı nasıl gördüklerini tartışacağız; sonra sosyolojik tahayyül kavramına odaklanacağız. Daha sonra, Comte, Durkheim, Marx ve Weber gibi sosyolojideki başlıca klasik teorisyenler ve onların perspektifleri ve teorileri incelenecektir. Bu anlayışlarla donanmış olarak, sosyal etkileşim ve günlük yaşam, sosyal tabakalaşma ve sosyal sınıf, yoksulluk, sosyal dışlanma ve refah gibi önemli sosyoloji alanlarına geçiyoruz. Aynı zamanda küresel ve cinsiyet eşitsizliklerini, medya sosyolojisini, işi, suçu, ırkı ve etnik kimliği inceleyeceğiz. Son olarak, sosyal hareketler ve küreselleşme konularına odaklanacağız.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse Giriş - Sosyoloji Nedir? - Sosyolojik Hayal Gücü
2 Sosyolojide Başlıca Perspektifler - Auguste Comte ve Emile Durkheim
3 Sosyolojide Başlıca Perspektifler - Karl Marx ve Max Weber
4 Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam
5 Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Sınıf
6 Yoksulluk, Toplumsal Dışlanma ve Refah
7 Küresel Eşitsizlikler
8 Vize Haftası
9 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri
10 Kitle İletişim Araçları
11 İş ve Ekonomik Yaşam
12 Suç ve Sapma
13 Toplumsal Hareketler
14 Küreselleşme

Giddens, A. (2009) Sociology (6th Edition), Cambridge: Polity Press. Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R.P. and Carr, D. (2018). Introduction to Sociology. Seagull 11th Edition. London: W.W. Norton & Company.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 2 1 1 4 2 2
ÖÇ 2 2 1 1 3 1 2 2 1 4 4 4 1 1 3 1 1 3 2 2
ÖÇ 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 4 1 1 3 3 3
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 3 2
ÖÇ 5 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 3 2
ÖÇ 6 2 1 1 1 1 1 2 1 4 3 3 1 3 3 1 1 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek