GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI104 Sociology II Ders 1 2 0 3.00

Lisans


İngilizce


**************************1 Develop multi-dimensional perspective on basic social institutions and relationship between them.
2 Explain the historical development of sociological thought.
3 Interpret the interrelationships between individuals, groups and society.

Birinci ÖğretimYok


Basic concepts, field of studies and methodologies of the discipline of sociology. Introduction of concepts such as `social structure?, `socialization?, `values and norms?, `identity?, `culture?, `status?, `class?, `race?, `ethnicity?, `gender? discussion of theories such as `structural functionalism? and `conflict theories?.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Introduction..........
2 Asking and Answering Sociological Questions
3 Stratification and Social Class
4 Poverty, Social Exclusion and Welfare
5 Race, Ethnicity, and Migration
6 Sexuality and Gender
7 Education............
8 Midterm.............
9 The Life Course......
10 Crime and Deviance....
11 Religion.............
12 Cities and Urban Life
13 Families and Intimate Relationships
14 Global Inequality.....
15 Final Exam..........Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek