GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ETRL202 Turkish Language II Ders 2 4 0 2.00

Lisans

1 Türk dilinin tarihi gelişimini ve önemini kavrar.
2 Türk dilinin ses ve yapı özelliklerini kavrar ve diğer diller arasındaki yerini açıklar.
3 Türk dilini sözlü ve yazılı olarak doğru biçimde kullanma yetkinliğine ulaşır.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kelime türleri (İsim, sıfat, zamir…)
2 Kelime grupları
3 Fiil bilgisi (Ek fiiller, fiil çerçeveleri, ulaçlar)
4 Paragraf bilgisi
5 Cümle Bilgisi 1 (İfade ögeleri ve çeşitleri)
6 Cümle bilgisi 2
7 Vize sınavı
8 Sözlü Anlatım Türleri
9 Yazılı anlatım türleri 1 (Makale, deneme, öykü…)
10 Yazılı anlatım türleri 2
11 Metin oluşturma (Bilimsel araştırma, rapor, makale…)
12 İmla kuralları (kelimelerin ve eklerin doğru yazılışı)
13 Edebi okuma süreçleri (Analiz teknikleri)
14 Final Dönemi ve Genel DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 5 10
Final Sınavı 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 50

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek