GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ETRL202 Turkish Language II Ders 2 4 0 2.00

Lisans

1 Türk dilinin tarihi gelişimini ve önemini kavrar.
2 Türk dilinin ses ve yapı özelliklerini kavrar ve diğer diller arasındaki yerini açıklar.
3 Türk dilini sözlü ve yazılı olarak doğru biçimde kullanma yetkinliğine ulaşır.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kelime türleri (İsim, sıfat, zamir…) Teorik yok
2 Kelime grupları Teorik Yok
3 Fiil bilgisi (Ek fiiller, fiil çerçeveleri, ulaçlar) Teorik Yok
4 Paragraf bilgisi Teorik yok
5 Cümle Bilgisi 1 (İfade ögeleri ve çeşitleri) Teorik yok
6 Cümle bilgisi 2 Teorik yok
7 Vize sınavı
8 Sözlü Anlatım Türleri Teorik yok
9 Yazılı anlatım türleri 1 (Makale, deneme, öykü…) Teorik
10 Yazılı anlatım türleri 2 Teorik yok
11 Metin oluşturma (Bilimsel araştırma, rapor, makale…) Teorik
12 İmla kuralları (kelimelerin ve eklerin doğru yazılışı) Teorik yok
13 Edebi okuma süreçleri (Analiz teknikleri) Teorik yok
14 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme Teorik Dönem boyunca öğrenilenlerin tekrarı.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 5 10
Final Sınavı 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 50

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek