GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GET01013 Türk Şiiri ve Şairleri Seçmeli Ders Grubu 2 4 5.00 3.00

LisansEstetik duyguların henüz bireyselleşmediği ilk topluluklarda bir söz sanatı olan şiir yoktu. Onun yerini genellikle dini törenlerde müziğe eşlik eden soyut birtakım sözler alıyordu. Zamanla bu anlamsız söz dizisi gelişip bir anlam kazanarak şiiri doğurmuştur. Dersimiz, başlangıçtan günümüze kadar Türk şiir tarihini; dönemler, akımlar ve bunları temsil eden şairler aynasında inceleyerek öğrencilerin bilgi dağarcığını geliştirecektir.


Doç. Dr. Özlem Kale


1 Başlangıçtan günümüze Türk şiir tarihiyle ilgili bilgi kazanımı.
2 Örnek şiir okumaları üzerinden entelektüel donanıma katkı.
3 Şiir çözümlemenin öğrenilmesi. (Şiiri anlamaya katkı.)

Birinci Öğretim


Yok


yok


Türk şiir tarihi kanonik bir incelemeyle dönemler çerçevesinde verilecektir. Bu bağlamda: İslâmiyetten önceki Türk şiiri ve şairleri. İslâmiyetin etkisindeki Türk şiiri ve şairleri. Batı etkisindeki Türk şiiri ve şairleri (Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı) ayrı ayrı ele alınarak şiir örnekleri ve çözümlemeleriyle zenginleştirilecektir. Ayrıca Türk şiirinde tema ve kimlikler hakkında yapılan sunumlarla öğrencilerin düşünce ufuklarının genişlemesine katkıda bulunulacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI a) Sözlü Edebiyat Dönemi: 8. yya dek sürer. Kam, baksı, ozanlar tarafından kopuz eşliğinde söylenir. Koşuk (koşma), sagu (ağıt), sav (atasözü) ve destanlar... b) Yazılı Edebiyat Dönemi: 8-13. yy Maniheist Uygurlardan kalma Aprın Çor Tigin'e ait 8 şiir ve Budist Uygurlardan kalan şiirler...
2 İSLAMİYETİN ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI: 11. yyda Karahanlılar döneminde Kaşgar'da başlar. 1069'da Kutadgu Bilig, Divan ü Lügati't-Türk... a) Divan Edebiyatı b) Halk Edebiyatı
3 BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI a) Tanzimat Edebiyatı
4 b) Fecr-i Âti Edebiyatı
5 c) Milli Edebiyat
6 d) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1940)
7 Vize sınavı
8 1940-1960 arası Türk şiiri (Garip Akımı, Hisarcılar...)
9 1960-1980 arası Türk şiiri (2. Yeni, Maviciler...)
10 1980 sonrası Türk şiiri (İmgeci, Anlatımcı, Mistik, Beatnik...)
11 Türk Şiirinde Kimlikler
12 Türk Şiirinde Temalar
13 Örnek şiirler ve şiir tahlilleri
14 Genel tekrar ve final hazırlığı

AKYÜZ, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1986. ANDI, M. Fatih, Servet-i Fünûn’a Kadar Yeni Türk Şiirinde Şekil Değişmeleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1997. AKTAŞ, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1860-1920, Akçağ Yayınları, Ankara 1996. ÇETİN, Mehmet, Tanzimat’tan Günümüze Türk Şiiri Antolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara 2002. ÇETİN, Nurullah, Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri: Geleneğin Edebiyatımızın Yeni Türk Şiirine Yansımaları, Hece Yayınları, Ankara 2004. KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri I: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar, Dergâh Yayınları, İstanbul 1981.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 15 15
Bütünleme Sınavı 1 15 15
Rapor Hazırlama 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Performans 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek