GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GEX08007 İspanyolca I Seçmeli Ders Grubu 2 3 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Öğrencilere iyi seviyede İspanyolca konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazandırmak, gramer kurallarını öğretmektir.


.


1 Sıfatlarla ilgili karşılaştırmalar yapar.
2 Geçmiş zamanın hikayesinde konuşabilir.
3 di-li geçmiş zamanda (uzak geçmiş zaman) konuşabilir.

Birinci Öğretim


.


.


Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Estar fiili ile Gerundio kipinin kullanılması
2 Basit gelecek zaman (futuro)
3 İzin istemeye ilişkin cümle kurma çalışmaları (expresar prohibicion)
4 Miktar zarfları (cuantificadores)
5 I. Vize
6 Bazı bağlaçların öğretilmesi (de repente, y entonces, de pronto, en aquel momento, al final etc.)
7 Dolaylı ve dolaysız zamirlerin bir arada kullanılması (Objeto indirecto ve directo)
8 Dilek-İstek kipinin şimdiki zamanı (Presente de Subjuntivo)
9 Olumlu olumsuz emir kipi (imperativo afirmativo)
10 Dolaylı ifade kurma uygulaması (Transmitir mensajes de otros)
11 -Mişli Geçmiş Zaman (Pretérito pluscuamperfecto)
12 İlgi zamirlerinin öğretilmesi
13 Edatlarla ilgili uygulamalar
14 Genel tekrar ve değerlendirme
15 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme

.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 60 60
Final Sınavı 1 60 60
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek