GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GET07004 Etkili Sunum Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 2 3 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bilginin gücü her alana hâkimdir. Bilgi çağında yaşadığımız bu dönemde bilgi ihtiyacını en kısa sürede ve doğru yoldan giderebilmek önemlidir. Bilginin en etkili şekilde aktarılması için sunum hazırlama teknikleri üzerinde durularak örnek sunumlarla konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.


Doç. Dr. Özlem Kale


1 Etkili sunum tekniklerine hakimiyet.
2 Etkili diksiyon tekniklerine hakimiyet.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Anlatım bozuklukları imla ve noktalama, slayt hazırlama, taslak plan, kullanılacak grafik, yazı tipi, boyutu vb. konularında temel bilgiler verilecektir. Diksiyon hakkında verilen bilgi (duruş, telaffuz, soluk alma, sağdeyi, duraklar) ve uygulamalı alıştırmalarla öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmeleri sağlanacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 : Derse ön hazırlık 1. (Anlatım bozuklukları.)
2 Derse ön hazırlık 2. (Noktalama ve imlâ.)
3 Etkili sunum hazırlama teknikleri 1 (Sunum hazırlarken yapılması gerekenler.)
4 Etkili sunum hazırlama teknikleri 2 (Sunumun şeklî hazırlığı; slayt hazırlama.)
5 Etkili sunum hazırlama teknikleri 3 (Sunum tasarımı, taslak plân; zaman, grafik, fon kullanımı; yazı şekli ve boyutu seçme vs.)
6 Etkili sunum hazırlama teknikleri 4 (Sunum hazırlarken yapılmaması gerekenler; heyecanı kontrol altına alma yolları.)
7 Etkili sunum hazırlama teknikleri 5 (Örnek sunumlar üzerinden değerlendirme.)
8 Vize sınavı.
9 Etkili diksiyon teknikleri 1 (Diksiyon tanımı; dil ve diksiyon; ses ve diksiyon.)
10 Etkili diksiyon teknikleri 2 (Diksiyonu geliştirme teknikleri, üslûp çalışmaları, soluk alma şekilleri ve teknikleri.)
11 Etkili diksiyon teknikleri 3 (Sağdeyi, söz durakları. Evde yapılabilecek diksiyon alıştırmaları. kalem çalışması.)

Kaynak: Sanal kampüse yüklenen ders notu ve dokümanlar. TÜBİTAK Etkili Sunum El Kitabı MEB Diksiyon Kitabı Önerilen Kaynaklar: Ayşen Temel Eğinli, Demet Gürüz, Etkili Sunum Teknikleri, Detay Yayıncılık. Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, YKY.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 20 20
Bütünleme Sınavı 1 15 15
Gösterme 1 10 10
Rapor Hazırlama 1 25 25
Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 1 20 20
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek