GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GET07001 İletişim Sanatı Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

LisansBu dersin amacı öğrencilere iletişim hakkında kavramsal bilgiler vererek gelişim sürecini anlatmak, iletişimin özellikleri, ögeleri ve işlevleri, algı ve iletişim konusunda bilgilendirmek, ikna edici iletişim süreci, türleri ve becerileri hakkında kavrayış sahibi olmalarını sağlamaktır.


Dr.Öğretim Üyesi Gülçin Göktay


1 Temel sosyal bilimler, iletişim ve kitle iletişimi hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
2 İletişim sürecinin ögeleri ve alana ilişkin kuramsal yaklaşımlar hakkında bilgi ve görüş sahibidir.
3 İletişimin temelini oluşturan algı, tutum ve davranışlar konusunda kavrayış ve bilgi sahibidir.
4 İletişimde algının öneminden ve algının iletişimi nasıl etkilediğinden haberdardır.
5 Empatinin anlamını ve türleri hakkında bilgi ve fikir sahibidir, bu konuda öğrendiklerini günlük hayatında uygulayabilir.
6 Tutumun bileşenlerini ve oluşma sürecini bilir.
7 Tutum Değişim Kuramlarından haberdardır.

Birinci Öğretim


Ön koşulu yoktur.


Yok


İletişimin tanımı, temel varsayımları ve özellikleri, birimleri, İletişim ve algı, tutum ve davranışlar, ikna edici iletişim, reklamcılık, propaganda ve halkla ilişkiler


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İletişime Giriş
2 İletişimin Temel Varsayımları, Özellikleri ve Birimleri
3 İçe dönük İletişim
4 Sözlü İletişim
5 Sözsüz İletişim
6 İletişimin Temel Algı
7 Algılamayı Etkileyen Faktörler
8 Tutumlar
9 Tutumlar (Devam)
10 Tutum Değişim Kuramları
11 Tutum Değişim Kuramları
12 İkna Edici İletişim
13 Empati
14 Dinleme

Görme Biçimleri; John Berger İletişimi Anlamak; İrfan Erdoğan Tutum, Algı, İletişim; Metin Eroğlu İkna Mühendisliği; Başak Tecer Reklam Yazarlığı; Müge Elden El, Dil, Göz, Kulak: İletişim İşim Buyology; Martin Lindstrom Kişiler Arası İletişim; Peter HartleyYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Okuma 15 2 30
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek