GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GET01003 Türkiye'de Güzel Sanatlar Seçmeli Ders Grubu 2 3 5.00 3.00

LisansBu dersin amacı, öğrencilerin sanatın anlamı, gerekliliği ve önemi hakkında kavrayış edinmelerini, sanatın doğuşu hakkında bilgi sahibi olmalarını, eski Türklerden başlayarak Türkiye'de Güzel Sanatların tarihi ve gelişimini öğrenmelerini sağlamaktır.1 Sanatın temel kavramlarını bilir.
2 Sanatın işlevleri, gerekliliği hakkında bilgi ve fikir sahibidir.
3 Sanatın kökeni ve doğuşu hakkında bilgi ve fikir sahibidir.
4 Sanatın insan ve toplum üzerindeki etkilerini bilir.
5 Eski Türklerde ve Selçuklularda sanatın anlamını ve geriye kalan sanat eserleri hakkında bilgi ve fikir sahibidir.
6 Türkiye'de Sanatın tarihten günümüze değin uzanan belli başlı dönemleri, ekolleri ve geleneksel sanatlarımızın bazı dalları hakkında bilgi ve fikir sahibidir.
7 Bu ders kapsamında, - insanın oluşturduğu sanatsal değerleri, kültürel geçmişi bütün boyutlarıyla kavrayan, - çevreye saygılı, katılımcı, korumacı, değişik görüşlere hoşgörü ile bakan, - çevre ve tarih bilinci olan kuşakların yetiştirilmesi sağlanır.

Birinci Öğretim


Önkoşul yoktur.


Yok


Kültür nedir, kültür sanat ilişkisi, sanatın sınıflandırılması, sanatın gerekliliği, işlevi, amacı, Eski Türklerde, Selçuklularda, Osmanlılarda ve Cumhuriyet döneminde olmak üzere Türklerde sanatın kronolojik olarak incelenmesi


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş
2 Sanatın Doğuşu ve Kökenleri
3 Sanatın amacı, gerekliliği, işlevi
4 Eski Türklerde Sanat
5 Selçuklularda Sanat
6 Osmanlılarda Sanat
7 Osmanlılarda Sanat (Devam)
8 Osmanlılarda Sanat (Devam)
9 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanat
10 1950*1960 yılları arasında sanat
11 1960-1970'ler arasında Sanat
12 1970-1980'ler arasında Sanat
13 1980-1990'lar arasında sanat
14 1990'lar sonrası sanat

Sanatın Öyküsü; E.H.Gombrich Sanat Kavramlarına Giriş; Ayla Ersoy Dünya Sanat Tarihi, Adnan Turani Devlet Resim ve Heykel Müzesi Kitabı İlkellerde Din,Büyü, Sanat,Efsane; Sedat Veyis Örnek Sanatın Gerekliliği; Ernst FischerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 10 5 50
Ev Ödevi 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 129

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek