GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL429 Uluslararası Finans Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

LisansBu dersin amacı, temel uluslararası finans teorileri çerçevesinde, çokuluslu firmaların yönetim süreçlerinin finansal açıdan incelenmesidir. Uluslararası finansal piyasaların ve işleyişinin kavranması, küresel sermayenin hareketinin tartışılması, finansal ilkeler çerçevesinde uluslararası finansal karar süreçleri için yeterli bilgi birikiminin sağlanmasıdır.


Dr. Özlem Özarslan Saydar


1 Uluslararası finansal ekonominin işleyişi, işletme fonksiyonlarından finansal yönetim fonksiyonunun uluslararası işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Uluslararası finansal piyasalar, para ve döviz piyasaları, sermaye piyasaları ve bu piyasaların işleyişi hakkında bilgi edinmek, ülkenin makroekonomik olarak küresel piyasalarla sağladığı fon hareketlerini yorumlamak.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Finansal Piyasalar ve Ürünler; Finansal Piyasaların tanımı, Finansal Piyasada taraflar ve ürünler
2 Uluslararası Para Sistemi, Paranın Tarihi, Döviz Sistemi Tercihleri, Türkiye’de Kur Sisteminin Gelişim Süreci
3 Para Piyasaları, Para Piyasalarının tanımı ve alt piyasaları
4 Para piyasaları; Merkez Bankasının görev ve yetkileri Merkez Bankasının para piyasalarındaki önemi
5 Döviz Piyasaları, Piyasa Katılımcıları, Kotasyonlar, Çapraz Kurlar, İşlemler, Döviz piyasalarının özellikleri
6 Döviz Piyasaları Döviz Piyasalarında spot ve vadeli işlemler, Döviz arbitrajı Döviz spekülasyonu
7 Döviz Piyasaları-Vadeli Döviz İşlemleri, Vadeli Döviz Kurlarının (Forward Rates) Hesaplanışı, Piyasalarda Vadeli Döviz Kurları
8 ARA SINAV
9 Uluslararası Parite Kuramları, Arbitraj ve Tek Fiyat Kanunu, Satın Alma Gücü Paritesi, Fisher Etkisi
10 Ödemeler Bilançosu analizi
11 Kredi Derecelendirme Kuruluslari ve Rating Sistemleri
12 Uluslararasi Sermaye Piyasaları, Euromarket-Europara kavramlari
13 Kredi Temerrut Swaplari _CDS, CDS'lerin önemi, Türkiye’de CDS'lerin durumu
14 Konuların genel tekrarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 iş günü


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek