GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL427 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


24 Ocak 1980'den günümüze Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarını ve iktisadi sektörleri inceler.


Prof. Dr. Burak Gürbüz


1 1. Öğrenciler Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarını, kararları ve uygulamaları yorumlayabilir 2. Öğrenciler Türkiye üzerine istatistiksel verileri değerlendirebilir ve yorumlar 3. Öğrenciler Türkiye ekonomisine ilişkin akademik çalışmaları ve raporları analiz edebilecektir.

Birinci ÖğretimYok


Ders 1980'den günümüze Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik kırılmaları, krizleri ve uygulanan iktisadi politikaları inceler.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Türkiye ekonomisine giriş: 1923'den 1980'e
2 Planlamacı ekonomiden 24 Ocak kararlarına
3 80'li yıllarda ekonomide reformlar, büyüme ve kriz
4 90'lı yıllarda sanayileşmeden finansallaşmaya
5 2000'li yıllarda küreselleşme ve sonuçları
6 TCMB ve para politikası
7 Kamu bütçesi
8 Vize sınavı
9 Dış ticaret politikası ve artan cari açıklar
10 Bağımlı ekonomiye doğru: Sermaye hareketler ve krizler
11 Cari açıklar: artan dış borçlar ve hane halkları borcu
12 Sektörel gelişmeler
13 İnşaat sektörü ve büyüme
14 Çalışma yaşamı ve sonuç

Yakup, Kepenek, Türkiye ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2019 Özgür Orhangazi, Türkiye ekonomisinin yapısı, İmge Yayınları, Ankara, 2019 Korkut Boratav, Türkiye'nin İktisadi Tarihi, İmge kitabevi, 2015Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 75 75
Final Sınavı 1 70 70
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek