GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EUTL332 Dış Ticaret ve Kambiyo Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

LisansDış ticaret, gümrük ve kambiyo rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisi, Dış ticaret teorileri, Kambiyo mevzuatı, Gümrük mevzuatı ve ilgili rejimler, Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekilleri.


Dr.Ayşen Bakkaloğlu


1 Dış ticaret işlemlerini kavrar. 2-Dış ticaret işlemlerini ve finansman tekniklerini iktisadi analizlerde uygular. 3-Dış ticaretin finansman tekniklerini açıklar.

Birinci Öğretim


Dış ticaret teorilerini kavrayabilme. Kambiyo mevzuatı kapsamındaki dış ticaret işlemlerini ve genel kambiyo düzenlemelerini kavrayabilme. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekillerini kavrayabilme.


Sunulan bilgilerin pekiştirilmesi için uygulama & staj


Dış ticaret, gümrük ve kambiyo rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisi, Dış ticaret teorileri, Kambiyo mevzuatı, Gümrük mevzuatı ve ilgili rejimler, Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekilleri.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dış Ticaretin Önemi ve Gelişim Süreci
2 İhracat İşlemleri
3 İthalat İşlemleri
4 Kambiyo mevzuatı
5 Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri
6 Dış Ticaret İşlemlerinde Sözleşmenin Önemi
7 Uluslararası Teslim Şekilleri ve Kurallar
8 Ara Sınav
9 Gümrük Rejimleri
10 Dış Ticaret İşlemlerini Destekleyen Başlıca Kamu Kuruluşları
11 Dış Ticarette Devlet Yardımları Mevzuatı
12 Serbest Bölgeler ve Sınır Ticaret Merkezleri
13 Dış Ticaret İşlemlerinde Vergi Uygulamaları
14 Dış Ticaretin Finansmanı, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
15 FİNAL DÖNEMİ, GENEL DEĞERLENDİRME

Prof Dr. Ahmet Kızıl, Doç. Dr. Macide Şoğur, Nurdan Örsçelik ; İthalat- İhracat İşlemleri Doç.Dr.Feridun Kaya; Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Öğr.Gör. Celalettin Cantekin; Kambiyo İşlemleri ve Bankacılık Mutlu Yılmaz, Ahmet Özen; Dış Ticarete Giriş Öğr. Üyesi tarafından hazırlana ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Soru-Yanıt 1 20
Bireysel Çalışma 1 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Proje Sunma 1 20
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Sunulan bilgilerin pekiştirilmesi için uygulama & staj


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 5 5 25
Final Sınavı 5 10 50
Gösterme 5 5 25
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek