GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EUTL328 Ticaret Hukuku Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere ticaret hukukunun temel konularını öğretme ve bu bilgileri kullanabilme, somut olaylara uygulayabilme yeteneğini geliştirme, Ticari hayattaki hukuki sorunları kavrayabilme, onları öngörebilme ve gerekirse bu sorunlarla baş edebilme, Kıymetli evrak hukukunun temel bilgilerini almalarını, poliçe, bono ve çek kavramlarını sağlama.1 Ticari işletme kavramını ve bununla ilgili işlemleri kavrama, tanıma
2 Tacir sıfatını ve tacir sıfatına bağlanan sonuçları kavrama, tanıma
3 Ticaret unvanı, işletme adı, marka ve haksız rekabet kavramlarının tanıma ve kavrama
4 Tacir yardımcılarından ticari temsilci, acente, tek satıcı kurumlarını tanıma
5 Cari hesap, ticari defterleri tanıma
6 Kıymetli evrakın temel ilkeleri, türleri ve hukuki nitelikleri, ciro, cironun türleri ve niteliğini öğrenme
7 Kambiyo senetlerinden poliçe, bono ve çekin unsurlarını kavrama

Birinci Öğretim


Ön Koşulu olan ders yoktur


Yok


Bu ders çerçevesinde ticari işletme hukuku, ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukuku temel kavramları ve genel hükümleri ile birlikte ele alınacaktır. Ticari işletme hukuku başlığı altında ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari dava, tacir, ticaret sicili ve ticari defterler, ticaret unvanı, haksız rekabet gibi temel konular ele alınacaktır. Kıymetli evrak hukukunda kıymetli evrak kavramı, türleri, poliçe, çek, bono gibi kıymetli evraklar ve şekil şartları, devirleri, ödenmesi ve ödenmemesinin hukuki sonuçları hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Ortaklıklar hukukunda ise ortaklık kavramı, adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, ticari ortaklık türleri, kolektif, komandit, anonim ve limited ortaklıklar, kuruluşları, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi konularda genel bilgiler verilecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ticari İşletme Hukuku'na giriş ve tarihçe
2 Ticari işletme (Tanımı ve unsurları, türleri, malvarlığı)
3 Ticari işletme (Ticari işletmede merkez ve şube, ticari işletmenin devri ve birleşmesi, ticari işletme rehni)
4 Ticari iş ve sonuçları (Adi iş- ticari iş ayrımının önemi, ticari işin ölçütleri, ticari işlere bağlı sonuçlar), ticari hükümler, ticari yargı
5 Tacir sıfatı ve tacir olmanın sonuçları
6 Gerçek ve tüzel kişi tacir ayrımı ve buna bağlanan hukuki sonuçlar
7 Gerçek ve tüzel kişilere ait ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet
8 Arasınav
9 Ticari defterler, ticaret sicili
10 Tacir yardımcıları (Bağımlı tacir yardımcıları: Ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı Bağımsız tacir yardımcıları: Acente, simsar, komisyoncu, taşıma işleri komisyoncusu)
11 Kıymetli evrak hukukunun genel esasları, kıymetli evrakın ziyaı, iptali ve kıymetli evrak hukukunda sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler
12 Kıymetli evrakta ciro, cironun türleri, niteliği ve hukuki sonuçları
13 Poliçe ve Bono
14 Çek, çekin ödenmesi ve ödememenin sonuçları
15 Final Sınavı

Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2016. Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Turhan Kitabevi, Ankara 2016. Mehmet Bahtiyar, Ticari İşletme Hukuku Ders Notları, Beta Yayınları, İstanbul, 2016. Reha Poroy/Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015. Mehmet Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notları, Beta Yayınları, İstanbul, 2016. Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 35 35
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 44 44
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55
Okuma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 160

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek