GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL329 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli Ders Grubu 3 5 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kavram ve süreçlerin aktarılmasıdır.


Dr. Öğr. Üyes,i Fatma Tuğçe DUMANLI


1 Öğrenciler çalışan güvenliği ve sağlığı ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2 Öğrenciler iş güvenliğinin yönetsel süreçlerdeki etkinliği ve verimliliğini inceler.
3 Öğrenciler mühendisin iş güvenliği bakımından sorumluluklarını anlar.

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


-


Çalışma hayatında kişinin içinde bulunduğu tehlike ve riskleri tanımlayabilmesi, korunması için gerekli önlemleri alabilmesi. İş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmak.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İş sağlığı ve güvenliği genel tanımlar ve tarihçe
2 Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümü
3 İş kazası kavramı, oluş çeşitleri ve iş kazası çeşitleri
4 Ergonomi
5 Fiziksel risk etmenleri
6 Kimyasal risk etmenleri
7 Kimyasal risk etmenleri
8 ARA SINAV
9 Yangın ve yangından korunma
10 Yangın ve yangından korunma
11 Biyolojik risk etmenleri
12 Psikososyal risk etmenleri
13 Temel korunma yöntemleri
14 Genel tekrar

İş Sağlığı ve Güvenliği; Mustafa ALTIN, Şakir TAŞDEMİR; Eğitim Yayınevi Ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 5 15 75
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 156

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek