GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL331 Maliyet Muhasebesi Seçmeli Ders Grubu 3 5 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


İşletmelerin içinde bulunduğu ekonomik çevrenin hızla değişmesi, üretim teknolojisindeki yenilikler, mamul yaşam süresinin kısalması ve yoğun rekabet üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin doğru bir şekilde hesaplanmasını ve kontrol edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu dersin amacı, maliyet muhasebesinin temel kavramlarını, maliyet muhasebesi sistemlerini ve tekniklerini açıklamaktır.


Dr. Ayşegül Güner


1 Maliyet Muhasebesi amaç ve temel kavramlarını ve Maliyet Muhasebesinin Finansal Muhasebe ile ilişkisini açıklayabilecektir.
2 Temel üretim maliyet unsurları, hammadde, işçilik ve genel üretim maliyetleri muhasebe işlemlerini yapabilecek, stok kontrol yöntemlerini uygulayabilecektir.
3 Maliyet dağıtımı yapabilecek, maliyet kontrol yöntemlerine hakim olacaktır.
4 Sipariş ve Safha maliyetleme sistemlerini bilecek ve uygulayabilecektir.
5 Maliyet kontrolünde, Orta ve uzun vadeli stratejik karar verme mekanizmasına ortak olacaktır.
6 Maliyet kontrolü ve güncel muhasebe konularında sınıf içi tartışmalarda sunum yapabilecektir.

Birinci Öğretim


Ön koşul yok


Önerilen başka bir husus yoktur.


Maliyet Kavramları, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Maliyet Türleri, Maliyetlerin Dağıtımı, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Standart Maliyet Sistemi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Maliyet Muhasebesine Giriş ve Genel Kavramlar
2 Maliyet Davranışı
3 İmalat Yapan İşletmelerde Kar-Zarar Tablosu
4 Direkt Malzeme, Direkt İşçilik, Genel Üretim Maliyetleri
5 Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtımları
6 Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtımları
7 Maliyet Dağıtımı: Birleşik Ürünler ve Yan Ürünler
8 ARA SINAV
9 Sipariş Maliyetleme
10 Sipariş Maliyetleme
11 Safha Maliyetleme
12 Safha Maliyetleme
13 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
14 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
15 FİNAL SINAVI

Anthony, R., Hawkins, D., Merchant, K. (2010). Accounting: Text and Cases. Akdoğab, N. (2018) Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Horngren, C.T., Datar, S.M., Rajan, M.V. (2012). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Orhon Basık, F., Kaya, İ., Yanık, S. (2006). Maliyet Muhasebesi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 30 4 120
Makale Kritik Etme 35 1 35
Okuma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 158

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek