GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF220 Finansal Yönetim Ders 2 4 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Finansal yönetimle ilgili finansman konularını, temel prensiplerini, bütünlük içerisinde, öğrencilerin kavramasını ve yatırım kararlarını rasyonel bir çerçevede almasını sağlamaktır.


Dr. Öğretim Üyesi Özlem Özarslan Saydar


1 Finansal Yönetim alanındaki genel kavramları temel düzeyde kavrar.
2 Finansal Yönetim alanında yer alan işlemleri, mevzuatlar gereği amacına ve aşamalarına uygun şekilde yürütür.
3 Finansal Yönetim işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanır, finansal tabloların finansal raporlama standartlarına uygun raporlar ve analiz teknikleri kullanılır.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Finans ve finansal yönetimin temel fonksiyonları, finansal çevre, paranın zaman değeri, finansal analiz ve planlama, kısa, orta ve uzun vadeli yatırım kararlarının değerlendirilmesi, borç yönetimi ve türev ürünler gibi temel finansman kararları ve ürünlerinin öğrencilere aktarılmasıdır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Finansal Yönetimin tanımı, fonksiyonları ve diğer disiplinlerle ilişkisi
2 Paranin Zaman Degeri, Faiz Hesaplamaları; Basit ve bileşik faiz uygulamaları
3 Paranin Zaman Degeri, Faiz Hesaplamaları; Efektif ve reel faiz uygulamaları
4 Finansal Planlama ve Araçları, Proforma Finansal Tablolar
5 Bütçeleme, Nakit bütçesi, Satış ve Satınalma Bütçeleri, Nakit Bütçesinin Hazırlanması
6 Başabaş Analizi ve Kar Planlaması
7 Kaldıraç Analizleri, EBIT, EBITDA Hesaplamaları
8 ARA SINAV
9 Finansal Tablo Analizleri
10 İşletme sermayesi yönetimi
11 Alacak Yonetimi, Stok Yonetimi ve Nakit Yönetimi
12 Proje Değerleme Yöntemleri (Sermaye Bütçelemesi); Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler
13 Proje Değerleme Yöntemleri (Sermaye Bütçelemesi); Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler
14 Genel tekrarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 iş günü


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 28 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek