GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL222 Makro Ekonomi Ders 2 4 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


1. Öğrencileri makroekonominin temel kavram, ilke ve uygulamalarıyla tanıştırmak. 2. Öğrencilere makroekonomik teoriler, modeller ve konulara karşı derin bir kavrayış kazandırmak. 3. Öğrencilere, çeşitli ekonomik sorunlarla ilgilenen makro modeller hakkında bilgi ve bu modellerin pratik kullanımlarını sunmak. 4. Problem çözme becerilerini geliştirmek. 5. Ekonomik konulara ilişkin analitik ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmak.


Prof.Dr. Nuriye Zeynep Ökten


1 1- temel makroekonomik modellerin kavranması
2 2- dünyada var olan ekonomik problemlere çözümlemeler geliştirebilme
3 3- makroekonomik politikaların açıklanması ve değerlendirilmesi

Birinci ÖğretimYok


Anaakım macroekonomi teorisi, IS-LM ve AS-AD modelleri, klasik ve Keynesyen tartışmalar, Tüketim ve yatırım, neo-klasik makroekonomi, Yeni Keynesyen makroekonomi, Keynes, Keynesyen Belirsizlik


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Makroekonomiye Genel Bir Bakış Dersin tanıtılması, tanışma, ders programının anlatılması.
2 – Milli Gelir Makroekonomik Büyüklüklerin Tanımı ve Ölçümü: milli gelir, GSYİH, reel ve nominal karşılaştırması
3 – Milli Gelir Makroekonomik Büyüklüklerin Tanımı ve Ölçümü: milli gelir, GSYİH, reel ve nominal karşılaştırması
4 Temel Makroekonomi Sorunları ve Politika Araçları Ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik sorunu
5 Temel Makroekonomi Sorunları ve Politika Araçları Ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik sorunu
6 – Toplam Harcamaların Gelir Düzeyini Belirlemesi: Toplam Gelir-Toplam Harcamalar (AI-AE) Modeli ve Bölüm
7 Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası
8 Vize
9 Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz (AD-AS) Modeli
10 Para ve Bankacılık
11 Para Politikası
12 Para Teorisi
13 Enflasyon Enflasyon çeşitleri, enflasyonun ekonomi üzerindeki etkileri, philips eğrisi.
14 Gündemin ekonomik sorunlarını teorilerle destekleyerek tartışmak

Makro Ekonomi kitabı ve günlük ekonomi haberleri takibi, Makro-Ekonomi remzi kitabevi Mahfi EğilmezYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Quiz için Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek