GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL221 Mikro Ekonomi Ders 2 3 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilere , ktisadi karar alma birimlarinin davranısal analizini ve piyasa mekanizmasının işleyişini kavratmaktır.


Prof. Dr. Recep KÖK


1 Bireysel ya da aile adına karar vericinin davranışlarındaki değişmenin talep ve arz fonksiyonu üzerindeki etkisini inceeleme. Fonksiyonların nasıl genişletildiğini, talep ve arz miktarındaki değişmeleeri esneklik tanımlarıyla kavrama
2 Tüketicinin mal sepetleri arasındaki tercih ilişkilerini anlama , tüketici dengesini etkileyen faktörleri belirleme..
3 Kısa dönemde tek, uzun dönemde çok değişken girdili üretim fonksiyonunu belirleme . Analz aracı ürün eğrileri arasındaki ilişkileri öğrenme
4 Üretim maliyetlerinin hangi türünün hangi zaman diliminde değiştirilemez ya da değiştirilebilir olduğunu kavrama ve analiz araçlarının nasıl elde etdildiğini açıklama
5 Tam ve eksik rekabet rekabet (monopol, oigopol ve monopollü) piyasaları karakterize eden koşulları tanımlama. Analiz araçlarını türetme ve pşiyasalardaki denge anaizlerini öğrenme

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.


Farklı mikro iktisat ders kitaplarıyla uyumlu bir yaklaşım


Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntılarıda görülmeketedir. Genel çerçevesi şu şekildedir: Tüketim, Üretim , Maliyet teorileri çerçevesinde her bir karar alama biriminin standart amaç fonksiyonunu olarak bilinen fayda ve kar maksimizasyonunun araçlarını inceleme;. Tüketici ve üreticinin denge anlizlerini yapma yeteneğini geliştirme. Mal ve faktör piyasalarında denge oluşumu ve piyasalar mekanizmasını karşışalştırma analizleri


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Talep ve Arzdaki Değişmeler: Karşılaştırmalı Statik Denge
2 Tüketim Teorisi: Tüketim fonksiyonu, tüketici dengesi ve optimizasyon süreci
3 Tüketici Tercihlerinde, bütçede, mal fiyatlarında ortaya çıkan değişmelerin denge sürecine etkisi ve fayda maksimizasyonu
4 Üretm Teorisi: Üretim fonksiyonu, üretici dengesi ve optimizasyon süreci
5 Maliyet Teorisi: Maliyet eğrilerinin türetilişi ve kısa uzun dönem ilşkileri
6 Maliyet Minimizasyonu ve ölçek ekonomileri
7 Ara sınav öncesi hazırlık ve sınıf içi ödev değerlendirmesi
8 Ara Sınav
9 Tam Rekabet Piyasasında denge analizleri
10 Tam rekabet piyasası uygulamaları
11 Eksik rekebet: Monopol Piyasasında denge analizi
12 Monopol Piyasası uygulamaları
13 Oligopol ve monopollü rekabette denge analizi
14 Faktör Piyasalarına giriş ve karşılaştırmalı analizler.
15 Final: ölçme ve değerlendirme

MİKROİKTİSAT (NobelAkademik Yayıncılık) Recep KÖK ( Oğuz Kara, Üzeyir Aydın, Elif Ay Yalçınkaya ile Birlikte)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Ev Ödevi 2 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 6 10 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Performans 6 8 48
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek