GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL124 Temel İstatistik Ders 1 2 4.00 3.00

LisansBu dersin amacı, sosyal bilimler alanında öğrenim gören öğrencilere istatistiğin temel kavramlarını, bu kavramların kullanımını ve istatistiksel yöntemlerle verilerin analizi hakkında temel istatistiksel bilgileri vermektir.


Dr. Öğr. Üyesi Zafer Özdemir


1 Öğrenciler araştırma sonuçlarından elde edilen verileri istatistiksel yöntemleri kullanarak yorumlayabilirler.
2 Öğrenciler örnek soru çözümleri ile öğrendikleri kavramları uygular.
3 Öğrenciler örnek soru çözümleri ile öğrendikleri kavramları uygular.
4 Öğrenciler temel istatistiksel yöntemleri öğrenirler.

Birinci Öğretim


Yok.


Yok


Bu derste temel istatiksel terimler tanıtılıp, bu istatistiksel terimlerin nasıl formüle edileceği açıklanır. Araştırma çıktılarının nasıl veri haline getirileceği, mevcut verilerin nasıl tasnif edilip hangi istatistiksel yöntem ile analiz edieceği açıklanır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İstatistiğe ilişkin temel kavramlar ve istatistiğin amacı
2 Evren, örneklem, değişken ve türleri, ölçek türleri
3 Frekans dağılımları, frekans tabloları ve yorumları
4 Verileri gruplandırma, gruplanmış verilerde frekans dağılımları, frekans tabloları ve yorumları
5 Merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, ortanca, mod
6 Merkezi değişim ölçüleri: değişim aralığı, standart sapma, varyans
7 Ara sınav
8 Verilerin analizi ve sunumu
9 Merkezi değişim ölçüleri: değişim katsayısı
10 Merkezi değişim ölçüleri: kartiller
11 Merkezi değişim ölçüleri: çarpıklık
12 Merkezi değişim ölçüleri: basıklık katsayısı
13 Momentler
14 Genel tekrar

Temel İstatistik-Münevver Turanlı, Selahattin GürişYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 30 30
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek