GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL120 Ekonomiye Giriş Ders 1 2 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencileri ekonominin temel kavramları, kişilerin ve firmaların iktisadi davranışları, üretim süreci ve maliyet oluşumu, fiyat sistemi, piyasalarının işleyişi ve yapıları, aynı zamanda işsizlik, enflasyon, büyüme ve gelir dağılımında adalet gibi makroekonomik konular hakkında bilgi sahibi yapmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Parla Onuk


1 Ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını kavrar.
2 Fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünü ifade eder.
3 Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri arasındaki ilişkileri analiz eder.
4 İktisadi olayları yorumlarken matematiksel modelleri ve grafikleri kullanma ve yorumlama konusunda bilgi sahibi olur.
5 Günlük hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarda geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olur.
6 Başta tam rekabet piyasası olmak üzere, tekel, tekelci rekabet ve oligopol gibi ürün piyasalarında firmaların davranışlarını analiz eder.
7 Milli gelir düzeyinin belirlenmesini tanımlar.
8 Makro ekonominin kapsamı ve temel makro ekonomik değişkenlerini açıklar.

Birinci ÖğretimYok


Bir iktisatçı gibi düşünmek/ekonominin kapsamı ve metodu, ekonomik sorun; kıtlık ve seçim, talep, arz ve piyasa dengesi, esneklik, hanehalkı davranışı ve tüketici tercihi, üretim süreci: firmaların davranışı, tam rekabetin etkinliği ve piyasa başarısızlıkları, ulusal üretimi ve milli geliri ölçmek, işsizlik ve enflasyon, uzun dönemde iktisadi büyüme, gelir dağılımı ve yoksulluk.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Bir İktisatçı Gibi Düşünmek/Ekonominin Kapsamı ve Metodu
2 Ekonomik Sorun: Kıtlık ve Seçim
3 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
4 Esneklik
5 Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi
6 Üretim Süreci: Firmaların Davranışı
7 Tam Rekabetin Etkinliği ve Piyasa Başarısızlıkları
8 Ara Sınav
9 Makro Ekonomiye Giriş
10 Ulusal Üretimi ve Milli Geliri Ölçmek
11 İşsizlik ve Enflasyon
12 Uzun Dönemde İktisadi Büyüme
13 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
14 Genel Tekrar

• Case, Karl E., Fair, Ray C. ve Oster, Sharon M. (2021). Ekonominin İlkeleri. Palme Yayıncılık, Ankara. • Frank, Robert H. ve Bernanke, Ben S. (2017). Ekonominin Temelleri. Literatür Yayıncılık, İstanbul. • Begg, D., Fischer, D. ve Dornbusch, R. (2001). Mikro İktisat. Alkım Yayınları, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

staj zorunluluğu yoktur.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 3 3 9
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek