GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EYDL191 İngilizce I Ders 1 1 6.00 3.00

LisansThis course will develop the students’ ability to: • use the language on social media and in real life, • talk and write about themselves, their routines, • compare and describe things with limited vocabulary


Zekiye Şeyma KOZANKURT


1 Bu kurs, öğrencilerin aşağıdaki becerileri geliştirmesini sağlayacaktır: • dili sosyal medyada ve gerçek hayatta kullanmak, • Kendileri, rutinleri hakkında konuşun ve yazın, • sınırlı kelime bilgisi olan şeyleri karşılaştırın ve tanımlayın

Birinci ÖğretimYok


This course will provide students develop networking skills for language success at school and in life. Students improve their communication skills through social media and reflecting the language in real life.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Countries / Yes-No Questions Ülkeler / Evet - Hayır Soruları Introduction to course Where are you from? Derse giriş Nerelisin?
2 Present Simple, Daily Routines Geniş Zaman, Günlük Rutin Reading, Writing and Vocabulary Okuma, Yazma ve Kelime
3 Free time survey Real World Listening Serbest zaman anketi Gerçek Dünya Dinlemesi Talk about one’s free time Understand and use phone expressions Talking about what you like to do. Boş zamanlardan bahsetme Telefon ifadelerini anlama ve kullanma Yapmaktan hoşlandığınız şeyler hakkında konuşma
4 Meeting the family Asking about family / family members Aileyle tanışma Aile / aile üyeleri hakkında soru sorma Talk about family members Make and respond to suggestions Aile üyeleri hakkında konuşma Öneriler yapma ve yanıt verme Öğretim Yöntem ve Teknikleri
5 Town and Places Giving Directions Kasaba ve Yerler, Yön verme Talk about places around the town Describe a town with there is there are Ask for and give directions Kasabanın etrafındaki yerler hakkında konuşma, Oradaki bir kasabayı tarif etme, orada olup olmadığını sorma ve yön verme
6 Present Continuous, Rooms and furniture Şimdiki Zaman, Odalar ve mobilya Talk about rooms and furniture, Talk about what people are doing, Offer and accept help Odalar ve mobilyalar hakkında konuşma, İnsanların ne yaptığı hakkında konuşma, Yardım teklif etme ve kabul etme
7 Dates Can/Can’t, Revision, Present Simple/Present Simple Continuous Jobs Reading/ Writing Tarihler Can / Can't Revizyon, Geniş Zaman / Şimdiki Zaman Meslekler Okuma / yazma Talk about schedules and dates Use can / can’t for ability, possibility and permission Revision Programlar ve tarihler hakkında konuşma Yetenek, olasılık ve izin için Can / Can't kullanma Revizyon
8 Mid - Term Exam
9 To be, Past Events / places To be, Geçmiş Etkinlikler / yerler Talk about places to go Say where people were Say how good/bad sth was Gidilecek yerler hakkında konuşma, İnsanların nerede olduğunu söyleme, Bir şeyin ne kadar iyi / kötü olduğunu söyleme
10 Talking about school subjects Body parts Grammar: Past Simple Questions Reading / Speaking: What happened? Everyday Expressions: Buying medicine Okul konuları hakkında konuşmak, Vücut parçaları Dilbilgisi: Geçmiş Basit Sorular Okuma / Konuşma: Ne oldu? Günlük İfadeler: İlaç satın almak Talk about favorite school subject Talk about past Ask questions about past events Talking about buying medicine/ body parts En sevdiğiniz okul konusu hakkında konuşma Geçmiş hakkında konuşma Geçmiş olaylar hakkında sorular sorma vücut parçaları ve ilaç satın almaktan bahsetme
11 Grammar: Be going to Vocabulary: Travel Reading and Writing Dilbilgisi: Be Going To, Kelime Bilgisi: Seyahatte Okuma ve Yazma Talk about travel Describe plans for the future Show surprise Seyahat hakkında konuşma, Gelecek için planları açıklama, Sürpriz gösterme
12 Vocab: Food Reading and Speaking: World Breakfasts, Countable uncountable nouns At a restaurant Kelime: Yiyecek Okuma ve Konuşma: Dünya Kahvaltıları, Bir restoranda sayılabilen sayılamayan isimler Talk about foods and drinks Order a meal in a restaurant Yiyecekler ve içecekler hakkında konuşma, Bir restoranda yemek sipariş etme Öğretim Yöntem ve Teknikleri
13 Vocab: Clothes Adjectives Making Comments Fashion and Fabric Kelime: Giysi Sıfatları Yorum Yapma Moda ve Kumaş Talk about clothes, Describe things, make comments Giysiler hakkında konuşma, bir şeyleri tarif etme, yorum yapma
14 Vocab: Weather, Comparatives/ Superlatives Vocab: Landmarks, Geographical Features Q & A Revision: If there are any. Kelime: Hava Durumu, Comparatives/ Superlatives Kelimeler, Kelime: Yer İşaretleri, Coğrafi Özellikler Soru & Cevap Revizyonu: Varsa. Compare things, talk about preferences, talk about the weather, talk about interesting places, describe a country, Revision Bir şeyleri karşılaştırma, tercihler hakkında konuşma, hava durumu hakkında konuşma, ilginç yerler hakkında konuşma, bir ülkeyi tanımlama, Revizyon
15 Final Exam

Oxford Network I-IIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 2 1 2
Soru-Yanıt 2 1 2
Gözlem 2 1 2
Beyin Fırtınası 1 10 10
Makale Yazma 2 1 2
Makale Kritik Etme 2 10 20
Bireysel Çalışma 3 10 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 10 20
Ev Ödevi 4 1 4
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek