GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL334 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

LisansBir firmayı finansal açıdan yorumlayabilmek için mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan analiz tekniklerinin kazanılması


Dr. Özlem Özarslan Saydar


1 Finansal tabloları analiz edip yorumlamak.
2 Finansal bakış açısıyla bir şirketin fırsatlarını analiz etmek.
3 Bir şirketi finansman, yatırım, karlılık ve verimlilik açısından analiz ederek gelecekteki kararlarına yön verme becerisini kazanmak.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Temel Kavramlar: İşletmelerde finansal durumun özetlenmesi, Finansal yapı analizinin önemi; Mali Analizde Kullanılan Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu; Mali Tabloların Analiz Teknikleri: Karşılaştırmalı analiz tekniği, Yüzde yöntemi, Trend yöntemi; Oran Analizi: Oran analizinin sınırları; Fon Akış Analizleri: Fon akım tablosu, Net çalışma sermayesinde değişim tablosu, Nakit akım tablosu, Kar dağıtım tablosu, Öz sermaye değişim tablosu.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Mali Tabloların ve Analizlerin Amaçları
2 Mali Analizde Kullanılan Tablolar; Bilanço, Gelir Tablosu
3 Finansal Analiz Yöntemleri, Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği:Tabloların hazırlanması, Analiz ve yorum
4 Dikey Yüzdeler Yöntemi ile Analiz Tekniği:Tabloları hazırlanması, Analiz ve yorum
5 Eğilim Yüzdeleri Tekniği: Analiz ve yorum
6 Örnek olay çalışması: Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği, Yüzde Yöntemi ile Analiz Tekniği ve Eğilim Yüzdeleri Tekniği
7 Oran Analizi Yöntemi: Likidite oranları, Finansal yapı oranları
8 ARA SINAV
9 Oran analizi yöntemi : Faaliyet oranları, karlılık oranları
10 Örnek olay : Oran analizi
11 Yardımcı mali tablolar : SMM Tablosunun hazırlanması
12 Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu (Fon Akım Tablosu) - Örnekler: Uygulama ve Yorumlama
13 Nakit Akım Tablosu : Uygulama ve Yorumlama
14 Konuların Genel TekrarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 iş günü


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 23 23
Örnek Vaka İncelemesi 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek