GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL209 Envanter Bilanço Ders 2 3 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermektir.


Dr. Mehmet Anıl Sayiner


1 Genel muhasebe konularında temel bilgileri edinir
2 Genel muhasebe işlemleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Muhasebede temel kavramlar ve ilkeler Tekdüzen Muhasebe Sistemi Muhasebe süreçleri Finansal tabloların hazırlanması


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Muhasebenin tanımı ve işlevleri Muhasebe bilgi kullanıcıları Muhasebenin temel kavramları
2 Muhasebe hesap dönemi Muhasebe süreci Tekdüzen hesap planının tanıtımı
3 Muhasebe defterlerinin tanıtımı-Mali Tabloların tanıtımı- Vaka Çalışması; Bir firmanın günlük mali olayları üzerinden yevmiye kaydı girişlerinin gösterimi
4 Vaka Çalışması; Bir işletmede, işlem yapılan hesapların tanıtılarak yevmiye kaydı girişlerinin yapılması
5 Vaka Çalışması; Büyük defter girişleri, Genel geçici mizan
6 Envanter İşlemleri
7 Envanter İşlemleri- Vaka Çalışması; Envanter işlemleri
8 Kesin Mizan , Temel mali tablolar Vaka Çalışması; Kesin mizan düzenlenmesi, temel mali tabloların düzenlenmesi
9 Vize Sınav Haftası
10 Muhasebede değerleme
11 Maliyet hesapları, Maliyet hesapları gelir tablosu ilişkisi Vaka Çalışması; Maliyet hesaplarının kullanımı ve işleyişi
12 Ek Mali tabloların tanıtımı ve hazırlanması
13 Vaka Çalışması; Ek mali tabloların düzenlenmesi
14 Tam Monografi Uygulaması 1
15 Tam Monografi Uygulaması 2
16 Final Sınav HaftasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 10 80
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 10 60
Ev Ödevi 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek