GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG459 Veri Haberleşmesi Ders 4 7 7.00 3.00

LisansBu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar ağlarının en alt katmanındaki veri iletişiminden, en üst katmandaki protokollere kadar olan spektrumda bilgi sahibi olmasını sağlamak ve modern araçlar kullanarak ağlar üzerinde analiz, izleme, iyileştirme ve her katman için geliştirme yapabilme becerisine sahip olmasını sağlamaktır.1 Modern ağ teknolojilerini hız, ulaşım tekniği ve topoloji açısından anlıyabilme ve kıyaslayabilme.
2 Yerleşim alanı ulaşım ağları (Noktadan noktaya erişim, çevirmeli modem, ADSL, kablo modem), Protokol katmanı yığıtı, istemci/sunucu mimarisi, uygulama katmanı uygulamaları (Telnet, FTP, DNS, HTTP, SMTP) gibi konuları açıklayabilme..
3 Transport katmanı servisleri, Güvenli ve güvensiz veri transferi, TCP Protokolü, UDP Protokolü içeren Transport katmanını inceleyebilme ve analiz edebilme.
4 Ağ katmanı servisleri, Yöneltme, IP Protokolü, IP adresleme konularında bilgi ve analiz kullanarak yeni IP/Ağ yapıları oluşturabilme.
5 Veri Bağı Katmanları Servisleri, Ethernet, Simgeli Halka, Hata sezimi ve düzeltimi, ARP içeren Veri bağı katmanı ve yerel alan ağları katmanlarını açıklayabilme ve kıyasyabilme.

Birinci Öğretim


yok


Yok


Veri haberleşmesinin temelleri, çoğullama, analog ve dijital veri iletişimi, fiziksel veri iletişimi ortamı, bilgisayar ağları mimarileri, ISO OSI referans modeli, anahtarlama teknikleri, yerel ağ protokolleri, ortam ulaşım kontrolü (MAC) protokolleri, veri bağı katmanı, çerçeveleme, hata kontrolü, kayan pencere protokolü, yol bulma katmanı, ağ seviyesi adresleme, uygulama katmanı. TCP/IP suiti, IP Yönlendirme protokolü, TCP ve UDP protokolleri.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Bilgisayar Ağlarına giriş. Bilgisayar ağlarının analizi ve gerçekleştirilmesinde kullanılan araç, teknik ve yöntemler
2 Veri Bağlantı katmanı: Çoklu Erişim Protokolleri
3 Çoklu Ortam Erişim Protokolleri (MAC), Çekişmeli (contention) ve Çarpışmasız protokoller
4 Veri Bağlantısı katmanında hata yakalama ve düzeltme, Veri Bağlantı katmanında adresleme, ARP ve RARP
5 Ulaşım Katmanı: Bağlantı- tabanlı ve Bağlantısız veri takası. TCP ve UDP protokolleri
6 Hata kontrolü, Akış kontrolü (Sliding Window), Hata yakalama ve düzeltme
7 Ağ Katmanı, IPv4 adresleme, Segmetleme, ICMP, NAT, Dinamik Adresleme: BOOTP, DHCP
8 Ara Sınav
9 Yönlendirme Algoritmaları
10 Yönlendirme Algoritmaları
11 Uygulama Katmanı: Socket programlama, Bağlantı-tabanlı ve bağlantısız istemci-sunucu programlama
12 Telsiz ve Mobil Ağlar
13 Temel ağ güvenliği
14 Proje Sunumları

Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojisi (Yazar: Dr. Rifat Çölkesen, Prof. Dr. Bülent Örencik Yayınevi: Papatya)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Proje Hazırlama 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Proje Hazırlama 1 30 30
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 163

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek