GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EINS336 Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği Ders 3 6 0 2.00

Lisans

1 Öğrenciler çalışan güvenliği ve sağlığı ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2 Öğrenciler iş güvenliğinin yönetsel süreçlerdeki etkinliği ve verimliliğini inceler.
3 Öğrenciler mühendisin iş güvenliği bakımından sorumluluklarını anlar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İş sağlığı ve güvenliği genel tanımlar ve tarihçe
2 Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümü
3 İş kazası kavramı, oluş çeşitleri ve iş kazası çeşitleri
4 Ergonomi
5 Fiziksel risk etmenleri
6 Kimyasal risk etmenleri
7 Kimyasal risk etmenleri
8 ARA SINAV
9 Yangın ve yangından korunma
10 Yangın ve yangından korunma
11 Biyolojik risk etmenleri
12 Psikososyal risk etmenleri
13 Temel korunma yöntemleri
14 Genel tekrarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek