GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG346 Mobil Programlama Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu derste farklı mobil cihazlara uygun çalışabilecek, hibrit yazılım geliştirme platformlarıyla ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Aliye Saraç


1 Mobil Cihazlara uygun platform seçiminin anlaşılması ile işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek.
2 iPhone, iPad, Android gibi mobil cihazların uygulama geliştirme ortamlarını kullanarak yazılımlar geliştirebilecek.

Birinci Öğretim


Yok


-


Bu ders kapsamında, farklı mobil cihazlara uygun hibrit uygulama geliştirme platformları kullanılarak yazılım geliştirme ile ilgili konular ele alınacaktır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Android Studio ve Flutter kurulumu, konfigürasyonu
2 Temel Widget'lar, Material Design, Assest (varlık) ve Görüntü Dosyaları Ekleme, Layout oluşturma
3 Layouts, Card , Listtile, Divider
4 Expanded ve Flatbutton Kullanımı, Statik ve Dinamik Değişkenler, Random Class ve Fonksiyon Oluşturma
5 Ses dosyaları ile çalışma
6 List oluşturma, Koşul yapıları, Kalıtım
7 Class Constructors
8 Ara Sınav
9 Tema oluşturma, Final ve Const Kullanımı, Ternary Operator
10 Routes ve Navigation
11 Konum verisi alma, Senkron ve Asenkron Programlama,Statefull Yaşam Döngüsü Metodları, Örnek Uygulama
12 Try-Catch, Network Request ve json Dosyası ile Çalışma
13 Statik Modifier, Animasyon Denetleyicisi ile Özel Flutter Animasyonları, Yeni Bir Firebase Projesi Oluşturma
14 Verileri Cloud Firestore'a Kaydetme, Cloud Firestore Yetkilendirme ve Güvenlik Kuralları

Flutter Dokümantasyonu: https://flutter.dev/docs Dart Dokümantasyonu: https://dart.dev/guides Android Studio Dokümantasyonu: https://developer.android.com/docsYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 7 3 21
Proje Hazırlama 2 20 40
Proje Sunma 2 2 4
Proje Tasarımı /Yönetimi 2 35 70
Okuma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 2
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek