GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG211 Olasılık ve İstatistik Ders 2 3 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


İstatistiğe giriş niteliği taşıyan bu dersin amacı, istatistik yöntemlerin uygulanmasında kullanılan temel ölçülerin ve çeşitli istatistik yöntemlerin temelini oluşturan olasılık ve olasılık dağılımlarının öğrenilmesidir.


Doktor Öğretim Üyesi Merve Doğruel Anuşlu


1 Temel tanımsal istatistik ölçüleri hesaplayabilme
2 Tanımsal istatistik ölçüleri arasından uygun olanlarını seçip istatistik serileri tanımsal düzeyde özetleyebilme ve yorumlayabilme
3 En yaygın kullanılan kesikli ve sürekli olasılık dağılımları arasından uygun olanlarını seçip günlük hayattaki problemlere uygulayabilme

Birinci ÖğretimYok


Ortalamalar, Oran, Değişkenlik Asimetri ve Basıklık olarak temel istatistik ölçüler ile Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel İstatistik Sınıflandırmalar, Değişken ve Ölçek Tipler
2 Bilgilerin Toplanması ve Sunumu (Seriler, Tablolar ve Grafikler)
3 Aritmetik Ortalama
4 Geometrik Ortalama ve Kareli Ortalama
5 Harmonik Ortalama ve MOD
6 Medyan ve Kartiller
7 Değişkenlik Ölçüleri
8 Ara Sınav
9 Asimetri Ölçüleri
10 Basıklık Ölçüleri
11 Olasılık ve Olasılık İşlemleri
12 Olasılık ve Olasılık İşlemleri
13 Kesikli Olasılık Dağılımları
14 Sürekli Olasılık Dağılımları

Tanımlayıcı İstatistik; Şahamet Bülbül Betimsel İstatistik; Necmi Gürsakal Neyran Orhunbilge; Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık DağılımlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 40 0 20
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek