GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EINS112 Genel Kimya Ders 1 2 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bilimin diğer bir çok alanıyla ve insanın uğraştığı bir çok alanla ilgisi olan kimya dersinin öğrencilere teorik olarak kavratılması


Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ateş Duru


1 Maddenin fazlarını, moleküller arası kuvvet çeşitlerini, faz dönüşümlerini ve bağlanma türlerini tanımlayabilir.
2 Çözeltilerin özelliklerini değerlendirerek çözünürlüğü etkileyen faktörleri açıklayabilir.
3 Tepkime kinetiğini değerlendirerek tepkime hızına etkileyen faktörleri açıklar ve tepkime hız ifadelerini formüle edebilir.
4 Asit ve bazları, pH ölçeğini, ortak iyon etkisini ve tampon çözeltileri açıklayarak ilgili denge tepkime problemlerini çözer.

Birinci ÖğretimYok


Madde ve Özellikleri, Atomun yapısı ve özellikleri, Periyodik tablo ve özellikleri, Kimyasal Reaksiyonlar ve hesaplamlar, Gazlar, Sıvılar, Sulu çözeltiler ve karışımlar, Katılar, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asitler ve bazlar Termodinamik


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kimya ve Temel Kavramlar, Madde ve Özellikleri
2 Ölçüm, Metrik Sistem, Anlamlı Rakamlar, Boyut Analizi
3 Atom kuramı
4 Kimyasal Bağlar
5 Kimyasal Tepkimeler ve Bileşikler
6 Stokiyometri I Atom kütlesi, moleküler kütle, yüzde bileşim, kaba formül, problem çözümü
7 Stokiyometri II Kimyasal reaksiyonlar, tepken ve ürün miktarları, limitleyen reaktan, verim, problem çözümü
8 Ara Sınav
9 Çözeltiler
10 Gazlar I Gazların fiziksel özellikleri, Boyle yasası, Charles Yasası, Avogadro Yasası, problem çözümü
11 Gazlar II İdeal gaz denklemi, Gaz Stokiyometrisi, Kinetik Teori, İdeal Davranıştan Sapma, Problem Çözümü.
12 Termokimya
13 Kimyasal Denge
14 Kimyasal Kinetik

Raymond Chang and Kenneth A. Goldsby, “Kimya”,• Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura and Carey Bissonnette, “Genel Kimya ve Modern UygulamalarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 12 1 12
Soru-Yanıt 12 1 12
Bireysel Çalışma 10 6 60
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 7 35
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 151

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek