GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG101 Fizik I Ders 1 1 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Genel fiziğin mekanik dalının temel kavram ve prensiplerini, hareket kanunlarını öğrenciye ayrıntılı bir biçimde öğretmek. Bunların makro sistemlerdeki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak ve daha sonra alacağı derslere temel oluşturmak.


Dr Öğr Üyesi Nazenin İpek Işıkcı


1 Vektörleri bileşenlerine ayırabilir ve büyüklüklerini bulabilir.
2 Newton’un Hareket Yasalarını içeren problemleri veya durumları analiz etmede uygun yöntemleri kullanabilecektir
3 Bir cisme etkiyen kuvvetin yaptığı işi hesaplayabilir.
4 Kütle merkezinin nasıl hesaplanacağını ve çizgisel momentumun korunumu ilkesini öğrenir
5 Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle irdeleyebilir, yrumlayabilir ve analiz edebilir

Birinci Öğretim


yok


yok


Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, İki veya Üç Boyutta Hareket, Newton'un Hareket Yasaları ve Bu Yasaların Uygulanması, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Kütle Merkezi ve Çizgisel Momentum, Çarpışma ve Çizgisel MomentumunKorunumu, Dönme Kinematiği, Yuvarlanma, Moment, Açısal Momentum


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Fizik ve Ölçme: Uzunluk, kütle ve zaman standartları;Boyut analizi; Anlamlı rakamlar
2 Vektörler: Koordinat sistemleri ;Vektörel ve skaler nicelikler ;Vektörlerin bazı özellikleri ; Bir vektörün bileşenleri ve birim vektörler; İki vektörün çarpımı
3 Bir Boyutta Hareket: Yerdeğiştirme, hız ve sürat ; Ani hız ve sürat ; İvme ;Bir boyutta sabit ivmeli hareket ;Serbest düşen cisimler
4 İki Boyutta Hareket: Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri ; İki boyutta sabit ivmeli hareket ; Eğik atış hareketi ; Düzgün dairesel hareket ;Teğetsel ve radyal ivme ; Bağıl hız ve bağıl ivme
5 Hareket Kanunları: Kuvvet kavramı ; Newton’un birinci yasası ve eylemsiz sistemler ; Kütle ; Newton’un ikinci yasası ; Newton’un üçüncü yasası ; Newton yasalarının bazı uygulamaları ;Sürtünme kuvvetleri ; Düzgün dairesel hareket; Düzgün olmayan dairesel hareket ;İvmeli sistemlerde hareket
6 Newtonun hareket kanunlarının uygulamaları
7 İş ve Kinetik Enerji: ; Sabit kuvvetin yaptığı iş ;Değişen bir kuvvetin yaptığı iş ;Kinetik enerji ve iş-kinetik enerji teoremi ;Güç
8 ARASINAV
9 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu: Potansiyel enerji Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler ; Korunumlu kuvvetler ve potansiyel Enerji ; Mekanik enerjinin korunumu ; Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş
10 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar: Doğrusal momentum ve korunumu ; İmpuls ve momentum ;Çarpışmalar ;Bir boyutta esnek ve esnek olmayan çarpışmalar ;İki boyutta çarpışmalar ;Kütle merkezi ;Parçacıklar sisteminin hareketi
11 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi: Açısal yerdeğiştirme, hız ve ivme , Dönme kinematiği: sabit açısal ivmeli dönme hareketi ;Açısal ve doğrusal nicelikler ;Dönme enerjisi ;Eylemsizlik momentinin hesabı
12 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi : Tork ; Tork ve açısal ivme arasında bağıntı ; Dönme hareketinde iş, güç ve enerji
13 Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum: Katı cismin yuvarlanma hareketi ; Bir parçacığın açısal momentumu ; Dönen katı cismin açısal momentumu; Açısal momentumun korunumu
14 Dönen katı cismin açısal momentumu; Açısal momentumun korunumu
15 FİNAL

University Physics with Modern Physics, Youngman and Freedman , 13th Edititon Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri: Cengiz Yalçın, Arkadaş YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 30 30
Problem Çözümü 1 30 30
Tartışma 1 20 20
Soru-Yanıt 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 162

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek