GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT411 Spor Psikolojisinde Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

LisansÖlçme araçlarında bulunması gereken özellikleri betimlenmesini, Test puanlarını üzerinden temel istatistik analizlerinin yapılmasını, Geleneksel/Alternatif ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.


Dr. Öğr. Üy. Esen Kızıldağ Kale


1 Temel kavramları açıklar.
2 Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri betimler.
3 Test puanlarını üzerinden temel istatistik analizleri yapar.
4 Geleneksel/Alternatif ölçme tekniklerini karşılaştırır.
5 Farklı alanlarda (Bilişsel/duyuşsal/psikomotor) kullanılabilecek teknikleri düzenler.
6 Egzersiz ve spor psikolojisi ile ilgili araştırma planlar.
7 Egzersiz ve spor psikolojisi alanında literatür tarama bilgisine sahiptir.
8 Araştırma verilerini, toplar, anailz eder ve tartışır.
9 Bilimsel bir bildiri, makale ya da sunum yapabilir.

Birinci Öğretim


Bu dersin ön koşulu bulunmamaktır.


Yok


Bilimsel süreç, ölçme ve psikoloji/eğitim ilişkisi, Ölçme süreci, değerlendirme süreci, ölçmede temel istatistiksel işlemler.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Bilimsel süreç, ölçme ve psikoloji/eğitim ilişkisi.
2 Ölçme süreci, temel kavramlar ve türleri
3 Araştırma türleri ve bilimsel araştırma süreci
4 Araştırmanın planlanması
5 Değerlendirme süreci, temel kavramlar ve türleri.
6 Veri ve Veri Toplama Yöntemleri
7 Ölçek türleri ve örneklem seçimi
8 Ara sınav
9 Ölçme araçlarının temel özellikleri (Güvenirlik ve türleri)
10 Ölçme araçlarının temel özellikleri (Geçerlik ve türleri)
11 Geleneksel Ölçme teknikleri
12 Türkiye’de psikoloji alanında ölçme/test sorunsalı.
13 Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanı ile ilgili araştırma konusu, problemi belirlemek
14 Araştırma konusu ile ile ilgili ölçeklerin düzenlenmesi ve uygulama aşaması
15 Final SInavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj durumu bulunmamaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 2 12 24
Uygulama/Pratik 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Proje Hazırlama 2 10 20
Proje Sunma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 118

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek