GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Genel biyokimya konusunda bilgi sahibi olacaktır.
2 Biyokimya ile ilgili kavramları tanımlar.
3 Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarını ayırt eder.
4 Organik bileşikleri tanımlayabilecektir.
5 Karbonhidrat, lipit ve proteinleri tanımlar ve sınıflandırır.
6 Karbonhidrat ve lipit metabolizmasını açıklayabilir.
7 Vitamin, enzim ve koenzimlerin işlevini açıklar.
8 Egzersiz ve oksidatif stress konusunda bilgi sahibi olacaktır.
9 Serbest radikal, antioksidan kavramlarını tanımlar.
10 Aerobik ve anaerobik egzersiz sırasında serbest radikal üretim mekanizmalarını açıklar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel biyokimyasal yapılar ve kavramlar (giriş, metabolizma).
2 Biyokimya ile ilgili temel kavramlar, canlı organizmaların temel bileşenleri.
3 Bileşikler karışımlar.
4 Kimyasal reaksiyonlar
5 Yükseltgenme indirgenme reaksiyonları
6 Karbonhidratlar ve sınıflaması, Karbonhidrat metabolizması
7 Karbonhidrat metabolizması - II
8 Proteinler ve nükleik asitler
9 Vitaminler, enzimler, koenzimler
10 Lipidler ve Lipid metabolizması
11 Serbest radikaller, antioksidan savunma sistemi ve oksidatif stres
12 Aerobik egzersiz ve oksidatif stres
13 Anaerobik egzersiz ve oksidatif stres
14 Enerji sistemleri
15 Su-elektrolit dengesiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Toplam 0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek