GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 web programlamaya ilişkin süreci açıklayabilecektir;
2 web programlama sürecine ilişkin ilkeleri modern teknolojilere göre açıklayabilecektir
3 web programlama ilkeleri doğrultusunda ürün ortaya koyabilecektir
4 veri tabanı geliştirme ilkeleri doğrultusunda ürün ortaya koyabilecektir;
5 web sunucu için kullanılan bileşenleri tanımlayabilecektir;YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İnternet ve Web Programlamaya giriş
2 HTML özellikleri, Etiket tanımlamaları
3 HTML, Font, Paragraf özellikleri, Resim ekleme
4 HTML Listeler Tablolar ve Formlar
5 Sayfa içi, Sayfa Dışı CSS tanımlama
6 PHP ye giriş
7 PHP değişkenler ve operatörler
8 Ara Sınav
9 PHP kontrol yapıları
10 PHP döngü yapıları
11 PHP fonksiyonları
12 PHP diziler
13 PHP nesneye yönelik programlama
14 PHP MYSQL veri tabanı bağlatısıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Ev Ödevi 1 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 139

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek