GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Öğrenciler karmaşık sistemleri modellemek ve karar problemlerini çözmek için bilgisayar simülasyonlarının nasıl kullanılabileceğini anlamış olacaklardır
2 Öğrenciler ayrık olay simülasyonu oluştururken yapılan varsayımları anlayabileceklerdir
3 Öğrenciler yeni modeller oluşturup ve baştan sona bir simülasyon projesi tasarlayabileceklerdir
4 Öğrenciler simülasyona dayalı modellemenin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemleri anlama ve uygulama becerisi kazanacaklardır
5 Öğrenciler simülasyona dayalı analizden elde edilen fikirleri açık ve net bir şekilde açıklayabileceklerdir.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Simülasyona Giriş ve Temel Kavramlar
2 Simülasyon Model Yapısı Ve Aşamaları
3 Kesikli Olay Simülasyonu Ve Modelleme Yapıları
4 Simülasyon Örnekleri
5 Simülasyon Yazılımları
6 Nesne Yönelimli Simülasyon Yazılımı
7 Temel Kuyruk Yapıları Ve Analizi
8 Kuyruk Ağları
9 Simülasyonda İstatistiksel Modeller
10 Rastgele Sayı Ve Değişken Üretme Teknikleri
11 Simülasyon Analizi
12 Simülasyon Doğrulama Teknikleri
13 Servis sistemlerinde modelleme
14 Simülasyon veri analiziYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 115

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek