GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Diferansiyel denklem kavramını açıklıyabilecektir.
2 Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemleri çözebilecektir.
3 Yüksek mertebeden Lineer diferansiyel denklemlerin çözümlerini bulabilecektir.
4 Lineer Denklem sistemlerini çözebilecektir.
5 Lineer diferansiyel denklemlerin çözümünde Laplace dönüşümünü uygulayabilecektir.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Diferansiyel Denklem kavramı ve sınıflandırılması.
2 Birinci mertebeden diferansiyel denklemler Tam Diferansiyel Denklemlerin çözümleri İntegral çarpanı
3 Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler
4 Lineer diferansiyel denklemler Bernoulli ve Ricatti denklemleri
5 Diferansiyel Denklem uygulamaları
6 Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler
7 Sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler
8 ARASINAV
9 Yüksek mertebeli sabit katsayılı ikinci taraflı diferansiyel denklemlerin belirsiz katsayılar yöntemiyle çözümleri.
10 Yüksek mertebeli lineer diferansiyel denklemlerin çözümünde parametrelerin dönüşümü yöntemi
11 Diferansiyel Denklemler Uygulamaları
12 Başlangıç Değer Problemleri
13 Euler-cauchy denklemi
14 Laplace Dönüşümleri.
15 FİNALYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 20 20
Uygulama/Pratik 1 30 30
Problem Çözümü 1 30 30
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 172

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek