GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC315 Architecture and Interdisiplinary Studies Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Mimarlığın siyaset, tarih, felsefe, sosyoloji, teoloji ve sanat ile ilişkisini irdeleyerek eleştirel bir bakış açısı geliştirmek.


Dr. Nihan Naiboğlu


1 Öğrenci, mesleğinin toplumsal önemini kavrar.
2 İnsan ve mekan ilişkisini yorumlayabilir.
3 Mimarlığın siyaset, sosyoloji, psikoloji ve teoloji gibi sosyal bilimlerle ilişkisini kavrar.

Birinci ÖğretimYok


Mimarlığın beşeri ve toplumsal bilimlerle ilişkisi, toplumdaki yeri ve tarihsel önemi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Mimarlık ve Siyaset - Bölüm 1
2 Mimarlık ve Siyaset - Bölüm 2
3 Mimarlık ve Sosyoloji - Bölüm 1
4 Mimarlık ve Sosyoloji - Bölüm 2
5 Mimarlık ve Felsefe - Bölüm 1
6 Mimarlık ve Felsefe - Bölüm 2
7 Mimarlık ve Tarih - Bölüm 1
8 Mimarlık ve Tarih - Bölüm 2
9 Mimarlık ve Teoloji - Bölüm 1
10 Mimarlık ve Teoloji - Bölüm 2
11 Mimarlık ve Psikoloji - Bölüm 1
12 Mimarlık ve Psikoloji - Bölüm 2
13 Mimarlık ve Suçun Önlenmesi
14 Genel değerlendirme

- Trigger, B. G. 1990. Monumental architecture : a thermodynamic explanation of symbolic behaviour , Monuments and the Monumental Vol.22 No.2, 119 132. - Bourdieu, P. 1996. Physical Space, Social Space and Habitus , Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi , Universitetet i Oslo, Rapport 10: 1996, 7 22. - Ricci, N. 2018. The Psychological Impact of Architectural Design, CMC Senior Theses 1767Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 3 42
Soru-Yanıt 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek