GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC311 Logic and Theory of Design Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Learning the architectural metaphors that for centuries have played an important role in philosophical discourse. Looking for social and functional issues of design discourse and how they can be implemented in the three dimensional world. Examining design theory in the light of recent advances. New landscape forming in-between the physical, the social and the digital.


Lec.Msc. Seda Zafer


1 Tasarım yaklaşımlarını tarihsel eşiklere özel bir vurgu yaparak tartışabilmek
2 Mimari tasarım sürecini ve onun mantıksal, bilişsel ve görsel prosedürlerini tartışma.
3 Tasarımcı davranışını disiplinler arası bir bağlamda incelemek, tasarımcıların düşünme, yapma ve araç kullanma stratejilerini değerlendirmek.
4 Tasarım, tasarım medyası, tasarım süreçleri ve tasarımcılar dünyası hakkında güncel yaklaşımları anlayabilme ve tartışabilme.

Birinci ÖğretimYok


The course focuses on the fundamentals of design methods, different modes of design thinking, innovation in design and contemporary design practice and potentials of design media in architectural context. Methodological approaches and creative concepts in design leads to the philosophic manner.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse Giriş ve Tanışma
2 Tasarım Düşüncesi - Tanımlar
3 Estetik Düşünce
4 Teorik Kavram Olarak Form ve Biçim
5 Bağlam ve Zemin
6 Tarihi Çevrede Yeni Yapı Tasarımı
7 Malzeme ve Tektonik kavramı
8 Vize
9 Vize üzerine değerlendirme
10 Doğa ve Mimetik
11 Mimarsız Mimarlıklar- Yerel Mimari
12 Beden- Mekan İlişkisi
13 İnteraktif Mimarlık ve Deneyim
14 Medya ve Dijital Dünyanın Tasarımda Yeri
15 Final

Cross, Nigel. Design thinking: Understanding how designers think and work. Berg, 2011. Lawson, Bryan. How Designers Think. Routledge, 2006. Rowe, P. G. (1987). Design thinking. MIT press. Alain de Botton (2010). Mutluluğun Mimarisi. çev. Banu Tellioğlu Altuğ, İstanbul: Sel Yayıncılık. Karatani, Kojin, and Michael Speaks. Architecture as metaphor: Language, number, money. Cambridge, MA: Mit Press, 1995..//Karatani, K. (2006). Metafor olarak mimari. Metis, İstanbul. Rasmussen, S. E. (1994). Yaşanan mimari (Ö. Erduran, Çev.). Đstanbul: Remzi Kitabevi. Frederick, M. (2007). 101 things I learned in architecture school. Mit Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Derse Katılım 1 30
Bireysel Çalışma 1 70
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 10 3 30
Uygulama/Pratik 2 10 20
Gözlem 5 1 5
Beyin Fırtınası 10 2 20
Proje Hazırlama 1 20 20
Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek