GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC309 Urbanism and Planning Law Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Kentleşme, planlama ve ilgili kanunlar hakkında temel bilgileri öğrenmek. Mimarların ve İnşaat Mühendislerinin, doğal ve tarihi varlıklar üzerindeki kamusal sorumluluklarını kavramak. Hem kent halkının hem de küresel komşuların yaşam kalitesini yükseltecek fikirler üretmek.


Dr. Nihan Naiboğlu


1 Öğrenci, mesleğinin kentsel çevre üzerindeki etkisini öğrenir.
2 Kentin doğasını, kültürünü ve geçmişini korumak için sorumluluk geliştirir.
3 Şehir planlamasını ilgilendiren kanunları ve yönetmelikleri öğrenir.
4 Şehir planlamasının farklı bileşenleri ve bunların birbiriyle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
5 Dünyadan örneklerle, şehir planlama hakkındaki farklı bakış açılarını öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Şehir planlamasıyla ilgili kanunlar ve yönetmelikler. Hızlı kentleşmenin çevre, kültür ve tarihi varlıklar üzerindeki etkisi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kent Nedir? Kentleşmenin Kökeni.
2 Sanayi Devrimi'nden Sonraki Kentler
3 Bir Başkent Tasarlamak. Vaka Çalışması: Ankara
4 Türkiye'den ve Dünyadan Kentleşme Hakkında Kanunlar
5 Kentte çevre ve doğa
6 Kentte kültür
7 "Kent havası insanı özgür kılar"
8 Kevin Lynch, "Kent İmgesi"
9 Çarpık kentleşme ve gecekondu
10 Kentsel dönüşüm ve kültürel varlıkların korunması
11 Kentsel dönüşüm. Vaka çalışması: İstanbul
12 Doğal ve insan kaynaklı felaketler ile bunların kentler üzerindeki etkisi
13 Tarihi kentlerde yaşamak. Vaka çalışması: Roma ve Beyrut
14 Genel değerlendirme

- Keleş, R. 2015, Kent, Kentsel Siyaset ve Çevre Yazıları (1993 - 2014), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları - Gökyurt, F. / A. Kındap / V. İ. Sarı, 2015, «Türkiye İçin Yeni Bir Şehir Tanımı Gerekli Mi?», Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(1), Ocak 2015. - Sen, A. 1999, Development as Freedom , Oxford: Oxford University Press - Israel, J. / K. L. Wolf, 2016, « Outside out doors . The benefits of cities where people and nature thrive », The Nature Conservancy, Washington.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 3 42
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek