GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC305 Structural System Design Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı farklı taşıyıcı sistemlerin davranışlarını belirtmektir.


Prof. Dr. Tevfik Naci YÜCEFER


1 Taşıyıcı sistemlerin davranışlarını tanımlama.
2 Deprem kuvvetlerini tanımlama
3 Farklı taşıyıcı sistemler ile yapı tasarım sistemlerini gösterme.
4 Deprem yönetmeliğine uygun yapı tasarlama kriterlerini belirtme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Taşıyıcı sistemin tanımı, yapı malzemeleri, yapıya etkiyen yükler; sistemi oluşturan yapı elemanları, stabilitenin sağlanması, çelik, betonarme, prefabrike, ahşap yapı tasarımı.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Genel Açıklamalar, Semboller, Birimler
2 Taşıyıcı sistemler
3 Taşıyıcı sistemlere etki eden yükler
4 Taşıyıcı sistem malzemeleri
5 Temel gerilme durumları
6 Taşıyıcı sistem elemanları
7 Taşıyıcı sistem için temel koşullar
8 Ara sınav
9 Kirişler
10 Çerçeve Sistemler
11 Düzlemsel Sistemler
12 Köprüler
13 Yüksek yapılar
14 Genel değerlendirme
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 3 42
Ev Ödevi 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 121

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek