GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Türk Mimarlık Tarihini incelemek
2 Türk Mimarlığında yapı tipleri, mimari formlar ve tipolojiler hakkında bilgi verir.
3 Türk Mimarlığının terminolojisini tanımlamak.
4 Türk mimarlığında üslup değişimleri tanımlar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Türk Mimarlık tarihine giriş
2 İslam Öncesi Orta Asya Türk Mimarlığı
3 Erken Dönem Türk İslam Mimarlığı
4 Büyük Selçuklu Dönemi Türk Mimarlığı
5 Erken Dönem Anadolu Türk Mimarlığı
6 Anadolu Selçuklu Mimarlığı I
7 Anadolu Selçuklu Mimarlığı II
8 Vize Sınavı
9 Anadolu Beylikler Dönemi Mimarlığı
10 Erken Dönem Osmanlı Mimarlığı
11 Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı
12 Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı II
13 17. yüzyıl Osmanlı Mimarlığı
14 18. yüzyıl Osmanlı Mimarlığı
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 116

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek