GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Uygulamalı araştırmanın işlev, biçim ve sistemleri belirlemedeki rolünü ve bunların insan koşulları ve davranışları üzerindeki etkisini anlamak
2 Mimarın kamu yararına çalışma, tarihi kaynaklara saygı gösterme ve yerel ve küresel komşular için yaşam kalitesini iyileştirme sorumluluğunu anlamak.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel konseptler Koruma kriterleri
2 19. yüzyıla kadar Koruma Konseptinin gelişimi
3 20. Yüzyılda Koruma Kavramının Gelişimi Venedik Tüzüğü
4 Kültürel çalışmalar Dünya Mirası
5 Restorasyon öncesi araştırma Dokümantasyon teknikleri
6 Deformasyon nedenleri Güçlendirme, Temizleme, Tamamlama
7 Yeniden yapılanma Arkeolojik Restorasyon
8 Ara sınav
9 Yeniden işlevlendirme örnekleri, vaka çalışmaları
10 Bölgesel ölçekte koruma çalışmaları
11 Sit Koruma Projeleri Geliştirme Kentsel koruma vaka çalışmaları
12 Dünyadaki koruma örnekleri
13 Tarihsel bağlamda çağdaş mimari tasarım
14 Koruma eğitimi Uluslararası organizasyonlar Yerel kuruluşlar ve yasalarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Örnek Vaka İncelemesi 2 6 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 88

ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek