GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC401 Architectural Design VI Ders 4 7 6.00 4.00

Lisans


İngilizce


Mimarlık öğrencilerinin bitirme projesine kadar olan öğrendiklerini birleştirebilme becerisi, mesleki yeterliliğinin ve tasarım bilgi ve becerisinin, sunum ve temsil bilgisinin sınanması


Öğr. Gör. Nazlıcan NAZLI Öğr. Gör. İlayda Torlak


1 Mevcut kentsel çevreye ait verileri okuyabilme, kentsel ve mimari veriler arasında senaryo geliştirerek tasarım yapabilme
2 Üst ölçekte alınan kararları mimari ölçeğe indirgeyerek tasarım yapabilme
3 Tasarıma etki eden çevresel etmenleri irdeleyebilme ve doğru ilişkileri kurabilme ve sentez yapabilme
4 Tekrar ve çoğaltma içeren bir projeyi yasal bağlayıcılıklara uygun olarak çözümleyebilme

Birinci ÖğretimYok


Tasarlanacak çok fonksiyonlu yapının ihtiyaç programının gerektirdiği işlevsel kurgunun oluşturulması, bütünleşik tasarım bileşenlerinin proje bağlamında ele alınması, kentsel parça olan masterplan çalışması içinde değerlendirilmesi, çevresel kontrol sistemlerin tasarlanan proje içinde yapılandırılması ve değerlendirilmesi, yapı programının gerektirdiği taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve yapı malzemelerinin tasarlanarak detaylandırılması, projenin sürdürülebilirlik parametrelerinden en az birkaç tanesini içermesi, projenin sürdürülebilir düşünce içinde yapılanması, çevresel kontrol sistemleri, yaşam güvenliği ve erişilebilirlik ile ilgili tüm yönetmeliklerin dikkate alınması.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Projeye giriş, proje hakkında genel bilgilerin verilmesi
2 Alan seçimi ve konsept kararlarının verilmesi
3 Seçilen proje alanının çevresel analizleri, silüet ve eskizlerle tanımlamalar
4 İhtiyaç programının oluşturulması, konsepte ilişkin diagramlar
5 Proje eskizlerinin çizilmesi, kütle kararlarının alınması ve 1/200 ölçekli model
6 Proje eskizlerinin çizilmesi, kütle kararlarının alınması ve 1/200 ölçekli model
7 1/500 Ölçekli vaziyet planı, kütle kararları ve 1/200 ölçekte kütle alternatiflerinin modellenmesı
8 1. Ara Sınav
9 1/500 ölçekli vaziyet planı, 1/200 ölçekli plan ve kesit çalışmaları
10 1/500 ölçekte vaziyet planı, 1/200 ölçekte plan ve kesit çalışmaları, model çalışmaları
11 1/500 ölçekli vaziyet planı, 1/200 ölçekli plan ve kesit çalışmaları. cephe ve model çalışmaları
12 1/500 ölçekli vaziyet planı, 1/200 ölçekli plan ve kesit çalışmaları. cephe ve model çalışmaları
13 1/500 ölçekli vaziyet planı, 1/200 ölçekli plan ve kesit çalışmaları, cephe ve model çalışmaları
14 Mimari sunum teknikleri 1/100 ölçekli vaziyet planı, 1/200 ölçekli plan,kesit ve cephe çizimler, iç mekan perspektifleri ve proje sunumlarının tartışılması
15 Final

Kentsel tasarım, masterplan çalışmlaları ve ilgili diğer bütün kaynaklar, dergiler, kitaplar, dijital kaynaklarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 5 5
Alan Gezisi 1 5 5
Proje Sunma 12 5 60
Bireysel Çalışma 12 5 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek