GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Mevcut kentsel çevreye ait verileri okuyabilme, kentsel ve mimari veriler arasında senaryo geliştirerek tasarım yapabilme
2 Üst ölçekte alınan kararları mimari ölçeğe indirgeyerek tasarım yapabilme
3 Tasarıma etki eden çevresel etmenleri irdeleyebilme ve doğru ilişkileri kurabilme ve sentez yapabilme
4 Tekrar ve çoğaltma içeren bir projeyi yasal bağlayıcılıklara uygun olarak çözümleyebilmeYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Projeye giriş, proje hakkında genel bilgilerin verilmesi
2
3
4 İhtiyaç programının oluşturulması, konsepte ilişkin diagramlar
5 Proje eskizlerinin çizilmesi, kütle kararlarının alınması ve 1/200 ölçekli model
6 Proje eskizlerinin çizilmesi, kütle kararlarının alınması ve 1/200 ölçekli model
7 1/500 Ölçekli vaziyet planı, kütle kararları ve 1/200 ölçekte kütle alternatiflerinin modellenmesı
8 1. Ara Sınav
9
10
11
12
13
14 Mimari sunum teknikleri
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 5 5
Alan Gezisi 1 5 5
Proje Sunma 12 5 60
Bireysel Çalışma 12 5 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek