GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC303 Environmental Control Systems I Ders 3 5 4.00 3.00

Lisans


İngilizce


Yapı fiziği ile ilgili ısısal konfor, güneşten yararlanma ve korunma, iklim dengeli tasarım temelleri, fiziksel çevre koşullarından yararlanıp, korunarak sürdürülebilir bir tasarım amaçlama.


Öğr. Gör. Nazlıcan NAZLI


1 Yerleşim ölçeğinde ısısal konfor koşullarının, iklim verilerinin tasarım parametresi olarak alınmasının sürdürülebilir bir tasarım için önemini kavrayabilme.
2 Fiziksel çevrenin, sürdürülebilir yapı tasarımı ile ilişkisinin önemini kavrayabilme
3 Fiziksel çevre sistemi tasarlama temel prensiplerini iklim dengeli tasarım kriterleri ile öğrenebilme
4 Yapı kabuğunda ve iç mekanda Isısal konfora yönelik çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanabilme

Birinci ÖğretimYok


This course covers the detailed explanation of the heat section in physical environmental control systems. It includes sections such as climate, thermal comfort, wind, air movements, climatic zones and natural ventilation, protecting from sun radiation, getting benefit from sun radiation, climate balanced design criterias, problems and solutions


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Çevresel kontrol sistemleri hakkında genel bilgilendirme, derse giriş
2 Isı, sıcaklık ve ısı transfer yolları hakkında genel bilgilerin verilmesi
3 Termal konfor ve termal konfor koşulları hakkında genel bilgi
4 Binalarda ısısal konfor, ısısall konfor koşulları hakkında genel bilgi, bina kabuğunun tanımı ve ısısal konfor arasındaki ilişkiler
5 Rüzgarın hareket prensibi, hava hareketleri ve doğal havalandırma hakkında genel bilgiler ve doğal havalandırma koşullarını etkileyen pencere tür, konum, boyutları
6 Güneş ve iklim tanımlarına göre dünya hareketleri, coğrafi konumlar, dünyanın ekseni hakkında genel bilgiler
7 İklim, iklimi oluşturaa öğeler hakkında genel bilgiler, Türkiye'nin iklim kuşakları hakkında genel bilgiler, iklim bölgelerinin tipik özellikleri.
8 1. Ara Sınav
9 Diyarbakır geleneksel evlerini sıcak ve kuru iklim kuşağı açısından değerlendirme ve örneklendirme
10 Güneşten korunma ve yararlanma durumunda alınacak önelmlerde pasif ve aktif methodlar
11 Güneşten korunma ve yararlanma durumunda alınacak önelmlerde pasif ve aktif methodlar
12 Güneşten korunma ve yararlanma durumunda alınacak önelmlerde pasif ve aktif methodlar
13 İklim ve tasarım kriterleri- mekandaki hava hareketini artıracak açık plan çözümleri
14 İklim ve tasarım kriterleri-çatı havuzları ve çatı spreylerinin soğutma etkisi
15 Final Sınavı

G. Zorer, “Yapılarda Isısal Konfor”, YÜ Yayın No: 264, Mimarlık Fakültesi Yayın No: MF-MİM 92.045, YTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, 26 sayfa, 1992 Egan M. David, “Concepts in Thermal Comfort”, 1975, Prentice Hall Inc., New Jersey Meltzer, M.; " Passıve Actıve Solar Heating Technology ", New Jersey, Prentice Hall Inc, 1985Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
Okuma 3 6 18
Toplam İş Yükü (saat) 110

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek