GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme ve değerlendirme becerisi edinebilme
2 Mimari tasarımla ilgili araştırma, analiz ve sentez yapabilme
3 Yapıyı kentsel ölçek ve kentsel ilişkiler bağlamında başlayarak ele alarak tasarım yapabilme
4 Tasarımda temel mimari ve çevresel ilkelerin etkin olarak kullanabilme
5 Ön proje hazırlama ve sunabilmeYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş, genel bilgilendirme
2 Arsa ve proje konusu seçimi, ihtiyaç programı oluşturma
3 Çevre analizleri, silüet, eskizler, konsept diyagramı
4 Proje ön eskizleri, 1/500 vaziyet planı, kütle kararları
5 Proje ön eskizleri, 1/500 vaziyet planı, kütle kararları
6 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler
7 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler
8 1. Ara sınav
9 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler
10 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler, model
11 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model
12 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model
13 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model
14 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model, iç mekan perspektifleri, proje sunumlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 8 112
Proje Hazırlama 14 1 14
Proje Sunma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek