GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC301 Architectural Design IV Ders 3 5 6.00 4.00

Lisans


İngilizce


Ders, öğrencilere çok işlevli bir yaklaşımla öğrenme alanlarının nasıl tasarlanacağını öğretecektir.


Öğr. Gör. İlayda Torlak Öğr. Gör. Nazlıcan Nazlı Öğr. Gör. Dilara Berk Dr. Elif Belkıs Öksüz


1 Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme ve değerlendirme becerisi edinebilme
2 Mimari tasarımla ilgili araştırma, analiz ve sentez yapabilme
3 Yapıyı kentsel ölçek ve kentsel ilişkiler bağlamında başlayarak ele alarak tasarım yapabilme
4 Tasarımda temel mimari ve çevresel ilkelerin etkin olarak kullanabilme
5 Ön proje hazırlama ve sunabilme

Birinci Öğretim


-


Öğrenciler her hafta stüdyo kritiklerine çizimleri ve çalışmaları ile katılmakla sorumludur.


Bu proje, çok işlevli bir yaklaşımla “öğrenme alanlarının” tasarımı ile ilgilidir. Projede yeni öğrenme biçimlerine ve mimari gereksinimlerine odaklanılacaktır. Öğrenciler her türlü eğitim yapısını kendilerine proje konusu olarak seçebilirler. Seçmiş oldukları proje konusuna uygun arsalar öğrenciler tarafından seçilecektir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş, genel bilgilendirme
2 Arsa ve proje konusu seçimi, ihtiyaç programı oluşturma
3 Çevre analizleri, silüet, eskizler, konsept diyagramı
4 Proje ön eskizleri, 1/500 vaziyet planı, kütle kararları
5 Proje ön eskizleri, 1/500 vaziyet planı, kütle kararları
6 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler
7 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler
8 1. Ara sınav
9 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler
10 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler, model
11 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model
12 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model
13 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model
14 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model, iç mekan perspektifleri, proje sunumları

Konuyla ilgili mimari literatür, kitap, dergi, internet kaynakları Boys, J. (2011). Towards Creative Learning Spaces: Re-thinking the Architecture of Post-Compulsory Education. New York: Routledge. Brown, M., Long, P. (2006) Trends in Learning Space Design. In Obliger D. G. (ed.), Learning Spaces. Educause. Imms, W. (2016). New Generation Learning Environments: How Can We Find Out If What Works Is Working? In Imms W., Cleveland B., Fisher K. (Eds.), Evaluating Learning Environments: Snapshots of Emerging Issues, Methods and Knowledge (Vol. 8, pp.21-34). Rotterdam: Sense. OECD. (2006). 21st Century Learning Environments. Biggleswade: OECD Publishing. Royal Institue of British Architects (RIBA), 2016. Better Spaces for Learning Report. Hertzberger,H. (2008) Space and Learning in Architecture:3, Rtterdam:010 Publishers. Tusting, K., Barton D. (2013). Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modelleri Üzerine Bir İnceleme (Yıldız A. ve Demirli, A Çev.). Ankara: Dipnot. Commission for Architecture and the Built Environment (CABE) and Building Futures (2004). 21st Century Schools: Learning Environments of the Future, CABE/ BuildingYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 8 112
Proje Hazırlama 14 1 14
Proje Sunma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek