GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Yenilikçi ve deneysel tasarım yaklaşımları geliştirebilme
2 Sürdürülebilir ve erişilebilir tasarım bakış açısını tanıyabilme
3 Süreçte çok yönlü düşünme yetisini kullanabilme
4 Tasarlanan projeyi ifade etmek için özgün temsil yöntemleri geliştirebilmeYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tanışma, açıklamalar, proje konusunun verilmesi: in-fill, yaratıcı kent mekanı kavramlarının tartışılması, (1000m3'ü aşmayacak şekilde)
2 Infill, kent mekanı ve yaratıcılık kavramları üzerine çalışma/ arsa analizleri, araştırma, konu/ yer ilişkisi, modeller/ öneriler, kavramsal maket ve sunumlar, tartışma.
3 Infill, kent mekanı ve yaratıcılık kavramları üzerine çalışma/ arsa analizleri, araştırma, konu/ yer ilişkisi, modeller/ öneriler, kavramsal maket ve sunumlar, tartışma.
4 İlk teslim: arsa analiz konu anlatımı, konsept ve kavramların tanımı, çalışma alanı maketi, analiz ve bireysel senaryolar ile ilgili değerlendirilme
5 Yer/ Yerleşim/ yapılaşma önerileri; Bireysel senaryo ve konsept ile ilgili değerlendirmeler
6 Yer/ Yerleşim/ yapılaşma önerileri; Bireysel senaryo ve konsept ile ilgili değerlendirmeler
7 Yer/ Yerleşim/ yapılaşma önerileri; Bireysel senaryo ve konsept ile ilgili değerlendirmeler
8 Vize/Jüri
9 Yapının çevre ile ilişkisi, vaziyet planı ve mekansal kurgunun geliştirilmesi, plan, kesit ve cephe çalışmaları
10 Yapının çevre ile ilişkisi, vaziyet planı ve mekansal kurgunun geliştirilmesi, plan, kesit ve cephe çalışmaları
11 Yapının çevre ile ilişkisi, vaziyet planı ve mekansal kurgunun geliştirilmesi, plan, kesit ve cephe çalışmaları
12 Mekan organizasyonu üzerine çalışmaların değerlendirilmesi
13 Mekan organizasyonu üzerine çalışmaların değerlendirilmesi
14 Yakın çevre, mekan organizasyonu ve sunum teknikleri üzerine son değerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 8 8
Alan Gezisi 1 6 6
Proje Hazırlama 12 10 120
Proje Sunma 3 1 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
Okuma 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 200

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek