GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Yenilikçi ve deneysel tasarım yaklaşımları geliştirebilme
2 Sürdürülebilir ve erişilebilir tasarım bakış açısını tanıyabilme
3 Süreçte çok yönlü düşünme yetisini kullanabilme
4 Tasarlanan projeyi ifade etmek için özgün temsil yöntemleri geliştirebilmeYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 projeye giriş ve genel bilgilendirme
2 Projede çalışacak grupların belirlenmesi, konuların tartışılması, alan seçimi ve örnek arazilerin tanıtılması
3 Proje senaryosu veya kurgusu oluşturma , konsept çalışmaları ve eskizlerle anlatım, sorunun tespit edilmesi ve mimari bir sorun belirlenmesi. Alana ilişkin çevresel analizlerin yapılması
4 Proje senaryosu veya kurgusu oluşturma , konsept çalışmaları ve eskizlerle anlatım, sorunun tespit edilmesi ve mimari bir sorun belirlenmesi, Alana ilişkin çevresel analizlerin yapılması
5 Proje senaryosu veya kurgusu oluşturma , konsept çalışmaları ve eskizlerle anlatım, sorunun tespit edilmesi ve mimari bir sorun belirlenmesi. Alana ilişkin çevresel analizlerin yapılması
6 Genel tasarım kararları üzerinde çalışma, projede her kısmın tasarım kararlarının neticelendirilmesi
7 Genel tasarım kararları üzerinde çalışma, projede her kısmın tasarım kararlarının neticelendirilmesi
8 1st Midterm
9 Tüm proje için tasarım kararlarının tamamlanması.
10 Tüm proje için tasarım kararlarının tamamlanması.
11 Tüm proje için tasarım kararlarının tamamlanması.
12 Projeleri özgün mimari temsil teknikleri ile ifade etmek
13 Projeleri özgün mimari temsil teknikleri ile ifade etmek
14 Tasarlanan projeleri özgün mimari temsil teknikleri ile ifade etmek
15 Final ExamYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 9 9
Final Sınavı 1 9 9
Derse Katılım 14 1 14
Proje Hazırlama 14 6 84
Proje Sunma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 200

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek