GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC109 Basic Design I Ders 1 1 4.00 3.00

Lisans


İngilizce


Temel Tasarım dersi, teorik anlatımlarla desteklenen 6 saatlik stüdyo-temelli ve zorunlu dersidir Dönem içinde, tasarımın temel kavramları öğrencilere konu anlatımları ve uygulamalar üzerinden tanıştırılmaktadır. Ders programı, öğrencilere tasarım ortam ve araçlarını tanıştırmak; kazandıkları tasarım bilgilerini ödev ve uygulamalarla pekiştirmek amaçlanmıştır.


Dr. Elif Belkıs Öksüz


1 Tasarımın temel ilkelerini anlama ve yorumlama
2 Kavramsal tasarım sürecinde tasarımcının algısal yaklaşımları ve estetik için kavramsal bir çerçeve kazanma
3 Karşılaştığı problemleri tasarım düşüncesi ile çözmek için temel seviyede beceri kazanma
4 Tasarım fikirlerini görsel ve metinsel biçimlerde ifade edebilme
5 iyi gerekçelendirilmiş sonuçlara ulaşma ve ilgili kriterler ve standartlara göre alternatif sonuçları test etme becerisi geliştirme

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu yoktur.


Yok


Bu ders, temel tasarım ilkelerine dayanan tasarım meseleleri hakkında öğrencinin fikir yürütmesi için ihtiyaç duyduğu öğrenim deneyimini sunmayı amaçlar. Ders, Oğrencilereı yaratıcılıkta kavramsal ve uygulama-temelli bilgi sunması, tasarım ilkeleri ve tasarım elementleri hakkında fikir sunması açısından bu ders, iç mimarlık eğitimi alan öğrencilerin ilk yarıyılı icin oldukca önemlidir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tasarım ve Temsil: Medya ve Araçlar
2 ÇİZİM TEMELLERİ - 1 Kontür oluşturma, serbest el çizimi, çizgi kalınlıkları ve türleri
3 ÇİZİM TEMELLERİ - 2 Temel Geometrik şekiller, yüzey, kompozisyon ve kolaj
4 MODELLEME TEMELLERİ - 1 temel geometrik şekillerle 3B modelleme
5 TASARIMCININ GESTALT İLKELERİNE GİRİŞ Parçalar-bütün, Yakınlık, Şekil-zemin, Kapanış, Süreklilik ve Benzerlik
6 MODELLEME TEMELLERİ - 2 Strüktür, malzeme ve doku, parça bütün ilişkisi, üretim ve fabrikasyon
7 TASARIM POSTERİ SUNUMU dijital ortamda grafik tasarımda ızgara düzeni kullanımı, tasarım posteri içerik hazırlanması, görsel ve yazılı tasarım elemanlarının kullanımı
8 ARA DÖNEM ÇALIŞMASI SUNUM TESLİMİ
9 RENK TEORİSİ VE ANLAMI Renk kullanımı, ana renkler karşıt renkler, tamamlayıcı renkler ve renklerin kullanımı
10 RENKLER -2: DESEN
11 SANAT OKUMASI - 1 Tasarım ve Soyut Sanat
12 SANAT OKUMASI - 2 2B sanat çalışmasının 3B çalışmaya dönüştürülmesi
13 SANAT OKUMASI - 3: 3B Tasarım ve Üretim
14 PORTFOLIO TASARIMI

Landa, R., Thinking Creatively: New Ways to Unlock Your Visual Imagination, North Light Books, 1998 McKim, H.R., Experiences in Visual Thinking, Brooks/Cole Publishing Company, 1980 Gombrich E.H., The Story of Art, Phaidon Press, London,1995 4. De Sausmarez, M., Basic design: the dynamics of visual form, London: A. & C. Black, 2001 Curtis,B., Drawing from Observation: An Introduction to Perceptual Drawing, Mc Graw Hill Education, 2009 Wong, W., Principles of Color Design, John Wiley and Sons Inc., 1997Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25
Ev Ödevi 6 75
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj zorunlu değildir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 12 2 24
Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Ev Ödevi 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 101

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek