GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC105 Architectural Technical Drawing Ders 1 1 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


2 ve 3 boyutlu algılama ve ifade edebilme becerileri kazandırarak mimari anlatım ve çizim tekniklerini geliştirmek ve tüm dünyada geçerli olan teknik çizim kurallarını prensipler doğrultusunda yaptırmak amaçlanır.


Öğr. Gör. Yunus Turan PEKMEZCİ


1 Mimari araç - gereçleri tanıma ve kullanabilme becerisini geliştirme
2 Mimari anlatım ve çizim tekniklerini öğrenme
3 2 ve 3 boyutlu düşünebilme becerisini kazanma
4 Tasarımı 2 ve 3 boyutlu ifade edebilme becerisini kazanma
5 Dik izdüşüm yöntemini kavrama ve geliştirme

Birinci ÖğretimYok


Ders teori ve uygulama aşamalarından oluşur. Çeşitli geometrik cisimler 3 boyutlu olarak gösterilip 2 boyutlu çizimlerinin oluşturulması çalışılır. Basit plan çizimleri ile devam edilir. Çizdirilen projeler üzerinden kesit ve görünüş çalışmaları tefriş, kot ve ölçülü olarak aktarılır ve farklı örnekler üzerinden uygulamalar yaptırılır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dersin Kapsamının ve Malzemelerin Tanıtılması -
2 Antet ölçülerinin anlatılması, dik yazı hakkında bilgi verme, T cetveli ve gönye ile çizim yönteminin anlatılması Antet Çizimi, Dik Yazı, Serbest El Tarama
3 Gönye ile tarama yönteminin anlatılması Gönye ile Tarama
4 Epür Düzleminin anlatılması Epür Düzlemi Uygulamaları
5 Epür Düzleminin anlatılması Epür Düzlemi Uygulamaları
6 Epür düzlem anlatımı üzerinden genel tekrar yapılması Epür Düzlemi Uygulamaları
7 Basit plan çiziminin anlatılması Basit plan çizimi
8 Ara Sınav -
9 Kesit çiziminin anlatılması Basit plan üzerinden kesit alma
10 Kesit ölçülendirmenin anlatılması Plan ve kesit çizimi ile ölçülendirmesi
11 Görünüş çiziminin anlatılması Plan, kesit ve görünüş çizilmesi
12 Görünüş ölçülendirmenin anlatılması Plan, kesit ve görünüş çizilmesi, ölçülendirilmesi
13 Plan, kesit ve görünüş çiziminin anlatılması Kompleks bir projenin planı kesit ve görünüşünün çizilmesi
14 Genel Tekrar -

Mimarlıkta Teknik Resim. Prof.Dr.Orhan Şahinler İzdüşümler. Prof.Dr.Latife Gürer Mimaride İzdüşüm ve Çizim Yöntemleri. Prof.Dr.Çetin Türkçü Çizimlerle Bina Yapım Rehberi. Francis D.H. ChingYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 8 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Ev Ödevi 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 130

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek