GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT103 Spor Bilimlerinin Temelleri Ders 1 1 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Spor bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek spor bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, sporda bilimsel alanlar (örneğin, spor psikolojisini temelleri, antrenman bilimi, rekreasyon ve sporcu beslenmesi gibi) ilişkilendirilmiş beden eğitimi ve spor uygulamaları, spor bilimlerinin geleceği gibi konuları ele almak.


Öğr.Gör. Sertaç Selahattin TÜLEK


1 Spor bilimleri ile ilgili genel tanımları kavrar.
2 Spor bilimlerinin bilimselleşme sürecini kavrar.
3 Beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimini açıklar.
4 Beden eğitimi ve spor felsefesini inceler.
5 Sporun diğer bilimsel alanlar (anatomi, fizyoloji, kinesioloji, pedagoji, sosyoloji gibi) ile olan ilişkilerini kavrar.
6 İlişkilendirilmiş beden eğitimi uygulamaları ile ilgili görüşlerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
7 Spor bilimlerinin geleceği ile ilgili yorumlar yapar.
8 Spor ve spor eğitimi alanında yapılan değişim girişimlerini değerlendirir.

Birinci Öğretim


Yok


yok


Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak gelişen meslek anlayışları ve Spor Bilimlerinin geleceği gibi konuların öğrenimini ve öğretimini kapsamaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel Kavramlar
2 İlk Çağlarda Spor
3 Eski Türklerde Spor
4 Cumhuriyet Döneminde Spor
5 Spor Felsefesi ve Oyun
6 Olimpzm Felsefesi, Fairplay ve Spor Etiği
7 Sporda Sosyo-kültürel Boyutlar
8 Ara Sınav
9 Spor Sosyolojisi
10 Spor Sosyolojisinde temel kuramlar
11 Spor Psikolojisi
12 Spor Pedagojisi
13 Spor Temelli Kariyer Seçenekleri
14 Rekreasyon Bilimi
15 Final Sınavı

Spor Bilimlerinin Temelleri Editör Prof. Nevzat MİRZAOĞLU Spor Bilimlerine Giriş Açık Öğretim Fakültesi Ders KitabıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Bütünleme Sınavı 1 10 10
Soru-Yanıt 1 50 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 130

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek