GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF401 Bankacılık Denetimi Ders 4 7 7.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bankalarda denetim olgusunu analiz etme, denetimi tasarlama ve uygulama becerisini kazandırmaktır.


Doç. Dr. Mehmet Maşuk Fidan


1 Denetimi ile ilgili olan temel kavramları ve Denetim standartlarını açıklayabilir.
2 Denetim riski, önemli yanlışlık riski ve önemlilik düzeylerini belirler ve hesaplama yapabilir.
3 Denetim ve kanıt toplama tekniklerini uygulayabilir
4 Bankalardaki denetimi analiz edebilir, tasarlayabilir ve uygulayabilir

Birinci Öğretim


Bankacılık ve Banka Muhasebesi konularında bilgi sahibi olmak.


Bulunmamaktadır.


Denetimin tanımı, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim süreci, kanıt ve kanıt toplama teknikleri, kanıtların değerlendirilmesi, önemlilik ve denetim riski ile banka hesaplarının denetimi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Denetimin tanımı ve denetime giriş Sınıf içi anlatım Ön hazırlık bulunmamaktadır.
2 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Sınıf içi anlatım Ön hazırlık bulunmamaktadır.
3 Denetim Kanıtları Sınıf içi anlatım ve uygulama Ön hazırlık bulunmamaktadır.
4 Denetimde Önemlilik ve Risk Sınıf içi anlatım ve uygulama Ön hazırlık bulunmamaktadır.
5 İç Kontrol Sistemi Sınıf içi anlatım ve uygulama Ön hazırlık bulunmamaktadır.
6 Denetimde Etik 1 Sınıf içi anlatım Ön hazırlık bulunmamaktadır.
7 Denetimde Etik 2 Sınıf içi anlatım Ön hazırlık bulunmamaktadır.
8 Sınav
9 Denetim prosedürleri 1 Sınıf içi anlatım ve uygulama Ön hazırlık bulunmamaktadır.
10 Denetim prosedürleri 2 Sınıf içi anlatım ve uygulama Ön hazırlık bulunmamaktadır.
11 Kredi hesaplarının denetimi Sınıf içi anlatım ve uygulama Ön hazırlık bulunmamaktadır.
12 Mevduat hesaplarının Denetimi Sınıf içi anlatım ve uygulama Ön hazırlık bulunmamaktadır.
13 Gelir-Gider Hesaplarının Denetimi Sınıf içi anlatım ve uygulama Ön hazırlık bulunmamaktadır.
14 Denetim Raporlaması Sınıf içi anlatım ve uygulama Ön hazırlık bulunmamaktadır.

1. Uzay, Şaban; Özbirecikli, Mehmet; Kardeş Selimoğlu, Seval. Bağımsız Denetim. Turmob yayınları. 2. Şavlı, Tuba. 2019. Bağımsız Denetim Rehberi, İstanbul: Huz Akademi Yayınları. 3. Türkiye Bağımsız Denetim StandartlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj bulunmamaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 4 4
Bireysel Çalışma 11 3 33
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Okuma 15 5 75
Toplam İş Yükü (saat) 177

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek