GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Öğrenciler araştırma sonuçlarından elde edilen verileri istatistiksel yöntemleri kullanarak yorumlayabilirler.
2 Öğrenciler örnek soru çözümleri ile öğrendikleri kavramları uygular.
3 Öğrenciler örnek soru çözümleri ile öğrendikleri kavramları uygular.
4 Öğrenciler temel istatistiksel yöntemleri öğrenirler.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İstatistiğe ilişkin temel kavramlar ve istatistiğin amacı
2 Evren, örneklem, değişken ve türleri, ölçek türleri
3 Frekans dağılımları, frekans tabloları ve yorumları
4 Verileri gruplandırma, gruplanmış verilerde frekans dağılımları, frekans tabloları ve yorumları
5 Merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, ortanca, mod
6 Merkezi değişim ölçüleri: değişim aralığı, standart sapma, varyans
7 Ara sınav
8 Verilerin analizi ve sunumu
9 Merkezi değişim ölçüleri: değişim katsayısı
10 Merkezi değişim ölçüleri: kartiller
11 Merkezi değişim ölçüleri: çarpıklık
12 Merkezi değişim ölçüleri: basıklık katsayısı
13 Momentler
14 Genel tekrarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 40 40
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 122

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek