GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF305 Maliyet Muhasebesi Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


İşletmelerin içinde bulunduğu ekonomik çevrenin hızla değişmesi, üretim teknolojisindeki yenilikler, mamul yaşam süresinin kısalması ve yoğun rekabet üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin doğru bir şekilde hesaplanmasını ve kontrol edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu dersin amacı, maliyet muhasebesinin temel kavramlarını, maliyet muhasebesi sistemlerini ve tekniklerini açıklamaktır.1 Bir işletmedeki mali işlerle ilgili işletme içi ve dışı fonksiyonların neler olduğu ve farklılıklarını kavrar.
2 Mali ve Maliyet Muhasebesi resmi kayıt düzeni ve işletme yönetimine entegrasyonu konusunda bilgilenir.
3 Bir işletmedeki giderlerin türlerini ve saptanmasını öğrenir.
4 Giderlerin, gider yerlerine ve mamullere dağıtılması yöntemlerini öğrenir ve uygular.
5 Siparişe göre üretim yapan işletmelerde Sipariş maliyetinin nasıl hesaplanacağını ve işletmenin nasıl bir sistem alt yapısına sahip olması gerektiğini öğrenir
6 Üretimin safhalar halinde yapıldığı Proses tip üretimde maliyetlendirme yöntemi hakkında bilgilenir
7 Aynı üretim prosesinde aynı anda ortak veya yan ürünlerin üretildiği imalat ortamlarında Ürün maliyeti hesaplarken hangi yöntemleri kullanabileceğini öğrenir
8 Ürünlerin Standart maliyetini hesaplamayı öğrenerek, bu bilgiyi Maliyet Kontrol amaçlı nasıl kullanacağını kavrar

Birinci Öğretim


Ön koşul yok


Önerilen başka bir husus yoktur.


Maliyet Kavramları, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Maliyet Türleri, Maliyetlerin Dağıtımı, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Standart Maliyet Sistemi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Maliyet ve Maliyetle İlgili Temel Kavramlar- Maliyetlerin Sınıflandırılması Yönetim muhasebesine giriş, yönetim muhasebesi ve genel muhasebe arasındaki farklar, yönetim muhasebesinin işletme yönetimindeki yeri ve önemi, Maliyet kavramı, maliyetin bölümlenmesi, gider zarar ayrımı, işletme giderlerinin sınıflandırılması
2 Direkt İlk Madde ve Malzeme, ve Endirekt Malzeme Maliyetlerinin belirlenmesi Maliyet muhasebesinde yardımcı hesap kayıtları, kayıtlardan finansal tablolara geçiş
3 Direkt İşçilik ve Endirekt İşçilik Maliyetlerinin belirlenmesi
4 Genel İmalat Maliyetlerinin belirlenmesi
5 Genel İmalat Maliyeti Esnek Bütçesinin Hazırlanması
6 Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi- TDHP´ye Göre Maliyet Hesap ve Kayıtları
7 Maliyet Sistemlerinin Sınıflandırılması Maliyet Sistemlerini Etkileyen Faktörler
8 Ara Sınav
9 Standart Maliyet Sistemi- Kavramsal Çerçeve
10 Standart Maliyet Sistemi- Fark Analizleri
11 Sipariş Maliyetleme Sistemi- Kavramsal Çerçeve
12 Sipariş Maliyetleme Sisteminin TDHP Temelli Uygulaması
13 Safha Maliyet Sistemi- Kavramsal Çerçeve
14 Safha Maliyet Sistemi- İGİÇ Yöntemi ve Ortalama Maliyet Yöntemi Uygulaması
15 Final Sınavı

Anthony, R., Hawkins, D., Merchant, K. (2010). Accounting: Text and Cases. Akdoğab, N. (2018) Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Horngren, C.T., Datar, S.M., Rajan, M.V. (2012). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Orhon Basık, F., Kaya, İ., Yanık, S. (2006). Maliyet Muhasebesi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 3 14 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Performans 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 123

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek